Sverige inför KLIMATLAG!

Klimatet konstitutionellt säkrat!

F.o.m. nästa vår blir klimatfrågan konstitutionellt säkrad i Sverige. Då instiftas en lag som säger att oberoende av regeringskonstellation så kommer hänsyn till klimatfrågan alltid att behöva tas. I princip får klimatfrågan lika hög status som t.ex. ekonomin som genomsyrar i stort sett alla politiska beslut oberoende av vem som sitter i regeringsställning. VARFÖR? Frågan är kritisk inte minst för kommande generationer. Nuvarande trend för den globala uppvärmningen måste vändas vid senast 2 grader!

1-esawzayprpuzz_bkbgsvtw