Sveriges minskning av CO2! – SÅ DÄR …. !!!

Utsläppen oförändrade…!

Sveriges utsläpp av CO2, nota bene inom Sveriges gränser, var oförändrade från 2015 till 2016 lika med ca 56 miljoner ton per år enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Beräkningen innefattar inte CO2-utsläpp från tillverkning utomlands och från konsumtion av importerade produkter. Allt som allt orsakar således Sverige mer utsläpp än ovan. Utslaget per capita motsvarar de totala utsläppen ca 8 ton CO2 per person och år.

Chanslösa om vi inte steppar upp….!

För att vi i Sverige och övriga västvärlden skall kunna ge Paris-avtalet från 2015 (mindre än 2 graders global uppvärmning) en chans måste vi ner på i genomsnitt 2 ton CO2 per person och år! Enligt den nya klimatlagen (2016) skall vi i Sverige dessutom vara koldioxidfria till 2045. Detta gäller oavsett vilken regering som sitter vid makten. Här gäller det uppenbarligen att STEPPA UPP alltifrån politiker till DIG och mig!!! OBS! Det funkar med rätt ”mindset”! D.V.S. om ”alla tar små steg i rätt riktning hela tiden”! YOU CAN DO IT!