Ta språnget …!

Ta det klimatsmarta språnget in i nästa decennium!

Bli klimatsmart …!

Nu går vi snart in i 2020 och i ett nytt decennium! Det känns lite ödesmättat då kommande decennium blir avgörande för om vi skall klara att begränsa temperaturökningen till mindre än 2 grader! Alla måste hjälpas åt! Alla kan göra något, men ingen kan göra allt! Tänk Big Five! D.v.s. tänk hur DU (1) använder energi, (2) hanterar dina transporter, (3) undviker livsmedel som hotar våra regnskogar, (4) äter mindre kött med högt CO2-avtryck och (5) håller nere konsumtion i allmänhet (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot)! Ha ETT GOTT NYTT KLIMATSMART ÅR!!!