Tack för i år …!

Ni betyder allt…!

Climate for Lifes (CFL) läsare och följare betyder allt för CFL:s fortsatta inspiration och kamp för klimatomställningen! Ett STORT tack för det här året och en varm tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!! Vår förhoppning för det nya året är att det skall bli Klimatåret med stort ”K” och att vi gör upp med coronapandemin, drar viktiga lärdomar från denna och på allvar tar itu med klimatomställningen!

Coronapandemin har visat att världens regeringar kan vidtaga snabba och kraftfulla åtgärder i samband med allvarliga kriser, ett beteende som nu i ökande utsträckning MÅSTE spilla över på klimatet på alla nivåer i samhället!