Väckarklocka …!

Vinodlingarna i världen är hotade av den globala uppvärmningen och kan verka som en väckarklocka rakt in i vardagen!

Vinregioner hotade ..,

Världens vinregioner är hotade av den globala uppvärmningen! Vinrankan är ytterst känslig för klimatväxlingar! Enligt en nyligen publicerad rapport av amerikanska forskningsorganet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) så kommer redan vid en uppvärmning på 2 grader 50 % av vinskörden att försvinna. Vid 3-4 grader handlar det om 80 %!!! Vinet blir därmed en perfekt väckarklocka rakt in i vardagen!

Kanariefågeln …!?

Även om vin inte är en överlevnadsfråga kan vinrankan i rollen som väckarklocka jämföras med gamla tiders kolgruvearbetare och deras säkerhetstänkande genom vanan att ta med sig en kanariefågel ner i gruvan! Man räknade kallt med att en kanariefågel skulle bli medvetslös först och därmed varna för om halten av farliga gaser som kolmonooxid och metan blev för hög i gruvgångarna! Vilken av arterna homo sapiens och vinrankan som försvinner först är dock ännu en öppen fråga med hänsyn till nuvarande takt i klimatomställningen!

Steget före …!

Homo sapiens får dock sägas ligga steget före bl.a. beroende på att kolet nu är besegrat av sol och vind på rent marknadsmässiga grunder! Dock! Notera att kolet som bränsle har tjänat industrialiseringen väl ända sedan 1800-talet! I dagens moderna samhälle passar det emellertid inte in främst beroende på dess roll som den största klimatboven av dem alla!

Går snabbt …!

Avvecklingen av kolindustrin går historiskt snabbt i Europa just nu! Det syns särskilt väl i Storbritannien, som för fem år sedan hade 42 % kolkraft, men idag endast 2 %! Vidare kan noteras att enligt en EU-rapport står sol- och vindkraft i Europa nu för en större andel av elproduktionen än kolkraft (18 % kontra 15 %). Bara för fem år sedan var kolkraften dubbelt så stor som det förnybara!

Kolgruvearbetare från gamla tider! Den teknologiska utvecklingen inom kolindustrin har gått framåt betydligt sedan dess, men det räcker inte på långa vägar mot dagens och morgondagens sol- och vindkraft!!!