VAD har Kina och Norge gemensamt?

Förorenad luft!

Idag, 17/1- 2017, förbjuder Oslo dieselfordon i innerstan! Enligt Oslos talesperson, Kristine Solbakken, är förbudet tillfälligt , men luften i Oslo är just nu hälsovådlig. Under de senaste dagarna handlar det om Europas farligaste luft, till följd av bl.a. kväveoxider från bilavgaser. Dieselmotorer och kväveoxider hänger ihop! Tänk bara på Volkswagen och tidernas största greenwashing-affär! Greenwashing (att framställa sig grönare än vad man är) har funnits länge i företagens årsredovisningar, men spåren från VW borde avskräcka! Att luften är förorenad i Kinas större städer är ett känt faktum! Enligt uppskattningar dör 4000 människor varje dygn i Kina till följd av luftföroreningar främst till följd av astma- och allergibesvär.