VÄRLDENS BÄSTA IKEA har gjort det igen!

Satsar 10 miljarder kr!

Enligt tidigare, se http://climateforlife.se/varldens-basta-ikea-sjalvforsorjande-pa-el/, har IKEA blivit självförsörjande på el i Norden genom sina 46 stora vindkraftverk i Sverige och solceller på en del av sina byggnader. Nu går man vidare! Enligt Financial Times i veckan är planen att bli självförsörjande på el worldwide till 2020. IKEA satsar ytterligare 5 miljarder kr på vindkraft och 1 miljard kr på solceller till 2020. DESSUTOM lämnar man ett bidrag till FN:s gröna fonder, GCF (Green Carbon Fund), på 4 miljarder.  IKEA vill gå i bräschen och uppmanar andra företag och organisationer att göra liknande satsningar! UPPREPAR TIDIGARE TIPS! Som konsument välj de företag som gör skillnad!

Climate8