Vi e röde, vi e vide! – NYTT VÄRLDSREKORD!

 

shutterstock_43932949-1024x681

Heja Danmark!

Under 2015 satte dansk vindkraft världsrekord! Nästan hälften av all el under 2015, 42 % (!), producerades med vindkraft. ETT ANNAT REKORD! Under en enda enskild dag under 2015, den 15 juni, producerade Danmark 140 % av sin el med vindkraft. Danmarks långsiktiga mål är att bli helt förnyelsebart till 2050.  Målet att bli 30 % förnyelsebart till 2020 har man alltså redan uppfyllt med råge!

Danmark tidigt ute!

Danmark var tidigt ute med vindkraften! Redan vi de första oljekriserna på 70-talet byggde man sina första kommersiella vindkraftverk. Framgångssagan har sedan bara fortsatt och lagt grunden för en hel industrigren inom vindkraft. Danska Vestas är en av världens numera största tillverkare av vindkraftverk med 10-15 % andel av världsmarknaden! FINNS det en hake! Ja, i viss mån genom att ca hälften av Danmarks elbehov fortfarande baseras på kol och naturgas. MEN som sagt det skall bort till 2050!