VISSTE DU ATT ….!

shutterstock_33361513[1]

160 000 liter i sekunden!

Visste DU att vi gör av med 160 000 liter råolja i sekunden? Den globala uppvärmningen på hittills ca 1 grad har skett under de senaste 100 åren d. v. s. sedan vi på allvar började använda  fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Utvinning av olja påbörjades i liten skala på 1850-talet i USA. Sedan dess har oljeutvinningen ökat från några 100 tusen fat per dygn i början på 1900-talet (1 fat är ca 150 liter) till 90 miljoner fat per dygn i våra dagar.

IAEA tror inte på vetenskapen!

Enligt IAEA:S (International Energy Agency) senaste World Energy Outlook 2015 kommer ökningen att fortsätta till över 100 miljoner fat per dygn till 2040 framförallt beroende på en ökande efterfrågan i Kina, Indien och övriga utvecklingsländer. VERKAR inte som IAEA tror på vetenskapens slutsatser att 2/3 av kända fossiltillgångar måste stanna i marken om vi skall klara 2 gradersmålet!!!  ELLER så räknar man blint med att allt skall fortsätta som tidigare och bortser från människans självbevarelsedrift och inneboende innovationskraft! Jag vet inte! MEN här ligger minst en hund begraven!