VW fortsätter putsa …!

Efter Dieselgate …!

Efter Dieselgate hösten 2015 då VW ertappades med att fuska med avgasvärdena har VW fortsatt att putsa på sitt varumärke! Den största förändringen är övergången till elektrifiering. Nästa år, 2020, släpps den nya elektriska folkbilen ID3. VW räknar med att alla framtida modeller skall ha någon form av eldrift. Senast 2025 skall man tillverka en miljon rena elbilar per år! En del av den nya strategin är att också tillverka batterier. Man vill inte vara helt beroende av asiatiska tillverkare. Den nya strategin vad gäller batterier genomförs tillsammans med svenska Northvolt!

Northvolt …!

Tillsammans med svenska Northvolt kommer man att starta upp batteritillverkning i Salzgitter i Sachsen. Northvolt leds av den f.d. Tesla-anställde Peter Carlsson. Företaget är i full färd med att starta upp storskalig batteritillverkning i Skellefteå. Den mellan VW och Northvolt gemensamt ägda fabriken i Salzgitter skall stå färdig 2023/2024 och ha en kapacitet på 16 Gigawattimmar motsvarande batterier till ca 300000 elbilar.

Northvolt och Tesla-svensken Peter Carlsson är en viktig del av VW:s nya strategi!