WORLD OUTLOOK – Positiva tecken i skyn!

Daddy

Fossila kraftverk = Dödsbo!

Igår, måndag 12 september, satte Tysklands största energiföretag, Eon,  alla sina fossila kraftverk (kol och gas) på den tyska börsen DAX under namnet Uniper. Tanken, dock självfallet inte uttalad, är att avskilja s.k. ”stranded assets” från den friska verksamheten i Eon. Det problematiska i denna aktion är att man låter aktieägarna ta smällen. Aktievärdet kommer sannolikt att urholkas ganska snabbt med tanke på att den övergripande politiken i Tyskland går ut på att avveckla fossila kraftverk så snabbt som möjligt. Dessutom är den kortsiktiga lönsamheten dålig, där många kraftverk framförallt på gassidan har tvingats att ”läggas i malpåse”. För att krydda anrättningen har man valt firma Uniper, som är en ordlek med orden Unique och Performance. HÖJDEN av cynism dock! MEN på det stora hela går utvecklingen åt rätt håll! Det är bara fråga om vem som skall betala!

Även RWE!

Även Tysklands näst största RWE är inne på samma linje! D.v.s. man har insett att fossila kraftverk är s.k. ”stranded assets”. Ingen vill i slutänden sitta med svartepetter! RWE låter också aktieägarna ta smällen. Man kör dock ett mera öppet spel. Man låter det dåliga ligga kvar i moderbolaget RWE och lägger framtiden i ett dotterbolag under namnet Innogy. Här blir ordleken mer trovärdig genom en lek med orden Innovation och Energy.

Även Vattenfall!

Vårt svenska Vattenfall, som ju är det tredje största energibolaget i Tyskland, är också inne på strategin med att avveckla ”stranded assets”. Vattenfall valde dock en tredje lösning! Man sålde sina brunkolstillgångar och lät problematiken med avveckling av fossilenergin tas om hand av andra aktörer. Vattenfall, med den svenska regeringens goda minne, stoppade huvudet i sanden helt enkelt!

Ytterligare tecken i skyn!

Ytterligare tecken på att både marknaden och politiken har vaknat vad gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle är den senaste utvecklingen i Kalifornien. I torsdags i förra vecka godkände Kaliforniens guvernör Jerry Brown ett lagförslag som går ut på att CO2-utsläppen i Kalifornien skall minskas med 40 % till 2030 i förhållande till 1990 års nivå. Det är en betydande skärpning mot det som gällde tidigare d.v.s. minska utsläppen till 1990 års nivå till 2020. Ambitionen ligger nu i samma nivå som vad EU förespråkar och betydligt högre än vad Obama har lovat i I FN:s klimatöverenskommelse i Paris 2015 d.v.s. ca 15 % till 2030!