ZERO IMPACT! – Måste ses!

Fortsätta att stoppa huvudet i sanden, eller…???

Fyra familjers CO2-avtryck granskas fyra onsdagar i rad  i TV-programmet Zero Impact. Första familjen ut i onsdags, 22/2, var Stockholmsfamiljen från Östermalm. Enligt FN måste vi ner till 2 ton per person och år för att klimatavtalet i Paris från 2015 skall kunna uppfyllas.  CO2-avtrycket från oss i Sverige är f.n.  i genomsnitt 8 ton per person och år. Familjen fick inledningsvis veta att deras avtryck var hela 16 ton per person och år. Familjen, 2 vuxna och två tonårsbarn, hade INGEN ANING. Hela programidén går ut på att visa just detta! OCH att man med enkla beteendeåtgärder kan ”koldioxidbanta” ner till FN-nivåerna. Familjen fick åka till Ghana, inte ont anande, för att se vilka konsekvenser vår överkonsumtion får i de fattiga länderna.  Familjen fick besöka en soptipp för elektronikskrot (våra kasserade apparater exporteras illegalt bl.a. till Ghana), där barn från 5 år och uppåt ”arbetade” med återvinning av komponenter under vidriga förhållanden! Efter hemkomsten från Ghana var familjen extremt motiverade och minskade sitt avtryck från 18 ton till 2,8 ton per person!!! MÅSTE SES! Gå in på SVT Play eller bänka dig nästa onsdag kl 2100!