Tips till (M) Ulf Kristersson! – MILJÖN!

Ny partiledare …!

Den 1 oktober valdes Ulf Kristersson till ny partiledare för moderaterna. OBS! Climate for Life  är oberoende såväl politiskt som i relation till leverantörer av produkter och tjänster, ideella organisationer etc! MEN  vi kan inte låta bli att haka på Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson och hans tips apropå moderaternas hittills ointresse för miljöpolitik!

Citat PM Nilsson!

”En progressiv miljöpolitik bör vara en självklarhet för varje regeringsbildare i Sverige. Alla länder i världen kommer att behöva ägna kommande decennieråt att minimera skadorna i hav, luft och på land. Att slarva på detta område och i sak sälla sig till Trumps ogenerade ansvarslöshet är usel politik. Miljöpolitik är inte vänster utan snarare ett uttryck för en konservativ grundsyn.”.