Climate for Life avlivar myter – Nr 9 …!

”Vindkraft kontra kärnkraft” …!

Att vindkraft och kärnkraft står i något sorts motsatsförhållande till varandra är en myt! Avlivas! Frågan idag handlar snarare om hur Sverige skall klara av en historiskt stor ökning av eltillförseln med uppemot 100 TWh redan till 2030! Att ropa efter s.k. Ny kärnkraft i detta sammanhang är meningslöst! För att etablera ny storskalig kärnkraft i tillräcklig mängd pratar vi om genomförandetider på minst 15-20 år! Så, bäste ClimateDoer! Fastna inte i en överhettad debatt där olika kraftslag ställs mot varandra utan att ta hänsyn till verkligheten! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här: