ALEXANDER GRAHAM BELL visselblåsare…!

Varnade för växthuseffekten ….!

För precis 100 år sedan, 1917, varnade telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell för att ett ohämmat användande av  olja och kol skulle leda till en s.k. växthuseffekt och en global uppvärmning. Han insåg också att fossila bränslen var en ändlig resurs och propagerade för förnyelsebar energi och energieffektivisering. Han uppfann dock inte begreppet ”Växthuseffekten”. Begreppet myntades 1909 av den engelska fysikern John Henry Poynting baserat på experiment av den irländske forskaren Henry Tyndall redan på 1850-talet. Även den SVENSKE nobelpristagaren (1896) Svante Arrhenius, som genom sin forskning kunde härleda sambandet mellan koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen bidrog. Svante Arrhenius förutsåg att temperaturen på Arktis skulle rusa om koldioxidhalten i atmosfären skulle öka med en faktor 2,5 till 3,0 i förhållande till dåtidens nivå. Vi är nästan där redan NU! Vi kan tyvärr konstatera att hans förutsägelser var riktiga! Under vinterhalvåret 2016/2017 har temperaturen i Arktis varit 20 grader högre än normalt!