STORA BARRIÄRREVET hotat!

Andra året med  koralldöd …!

För andra året i följd har en utbredd koralldöd inträffat på Stora Barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust. Stora Barriärrevet tillhör världsarvet vid sidan av t.ex. Venedig, Stonehenge och Galapagosöarna. Under 2016 har över 90 % av revet, till ytan lika stort som Italien, i varierande grad drabbats av s.k. blekning. Detta har i sin tur inneburit att ca 25 % av korallerna har dött!

Blekning ….

Blekningen beror på förhöjda vattentemperaturer, som i sin tur kan härledas till klimatförändringarna. En temperaturökning på enbart 1 grad räcker för att processen skall komma igång. OBS! Den globala uppvärmningen är redan uppe i ca 1  grad. OCH Barriärrevet är redan hotat! Enligt Parisavtalet måste ”vi” hålla oss väl under 2 grader för att Jorden i allmänhet skall kunna klara drägliga levnadsvillkor. Det skrämmande är att vi är på väg mot 3-4 grader! Åter till blekning!  Korallerna är levande organismer som lever av en viss typ av mikroalger på dess yta. Algerna ger även korallerna dess färg.  När havstemperaturen ökar blir korallerna stressade och stöter bort algerna. Korallerna bleknar, får ingen näring och dör efter ett par månader.

Varför bry sig….?

Som sagt Stora Barriärrevet tillhör världsarvet. Det är lika självklart som andra unika platser som Sydpolen och Nordpolen eller att det skall finnas vilda lejon i Afrika. Ur ett mer konkret perspektiv så hotar döende korallrev den biologiska mångfalden i världshaven. På Stora Barriärrevet lever t.ex. över 1600 olika fisksorter, ca 130 sorters hajar och rockor och ett 30-tal olika valar och delfiner. Faunan kring dessa havsfenomen utgör i slutändan också mat för miljoner människor. Och vi blir inte färre! Från dagens ca 7 miljarder invånare på Jorden pekar prognosen på 9-10 miljarder ”redan” 2050!

Sensmoral …!

Tyvärr detta ”vansinne” får pågå för att  den moderna människan av naturliga skäl har svårt för att se sambanden mellan hur vi lever vårt dagliga liv och de långsiktiga konsekvenserna av detsamma på platser långt borta från vår vardag. Det är samma psykologiska fenomen som varför vi inte på allvar  reflekterar över skövling av regnskogar (står för ca 20 % av koldioxidutsläppen) eller avsmältningen av landis på Arktis och Antarktis (innebär i nuvarande takt havsvattennivåhöjningar på 3-5 meter 2100). Ibland brukar man kalla det för ”Allmänningens tragedi”! D.v.s. vi tillåter oss att förorena i luft och vatten så länge det inte kostar något direkt! I det här fallet med den globala uppvärmningen är kostnaden hög, nota bene, för Världssamfundet redan nu men framförallt för kommande generationer d.v.s. för våra eventuella barn och barnbarn. Jorden brinner bokstavligen talat!