Antarktis! – ”Isflak” på drift!

Två Gotland…!

Ett ”isflak” nästan 20 mil långt, 5 mil brett och ca 300 meter (!) tjockt har brutit sig loss (”isen kalvar”) i nordvästra Antarktis från det s.k. Larsen C-fältet omkring den 12 juli i år. Isflaket i sig har ingen betydelse för en ökad havsvattennivå! MEN i och med att Larsen C (och tidigare ”kalvande” Larsen A och B) blir mindre och mindre så snabbas avsmältningen av landbaserade glaciärer upp! Det handlar om en havsnivåhöjning på ca 10 cm ”i närtid” enligt forskarna!

10 cm kan bli problem …!

Denna nivåhöjning kan tyckas liten i förhållande till ett antal meter vid seklets slut om ”vi” inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen. OBS! All landis på enbart västra Antarktis motsvarar en havsvattennivåhöjning på 6 (!) meter! 10 cm är dock tillräckligt för att ställa till stora problem för ett antal lågt liggande ö-grupper (Samoa-öarna t.ex.) med konsekvenser för hundratusentals människor!

”Isflak” på drift …!

Isflaket är nu på drift med en nordostlig bana i riktning mot södra Gorgien. Flaket innehåller enorma mängder is! Det kan antingen brytas sönder i mindre flak på sin bana norrut eller förbli intakt medan det smälter. Avsmältningen för ett flak av den här storleken handlar om ett antal år (3-8 år).