ELON MUSK! – The Boring Company!!!

Inte tråkigt …!

Boring? Nej, tvärtom! Elon Musk har startat ett nytt företag! Syftet? Det handlar om att borra ett antal tunnlar under Los Angeles för att få ner biltrafiken under staden! Den första tunneln från Los Angeles internationella flygplats, LAX, har redan påbörjats. Tanken är att bilar, lastbilar, motorcyklar etc skall dras av ”elslädar”  med mycket hög hastighet. Resultat! Trafiken ovan jord lättar betydligt och transportavstånden ”minskar”! En tunnelbana för fordon helt enkelt! Elon Musk upphör aldrig att överraska med okonventionella lösningar! A HERO OF OUR TIME!!!