Arla tvättar grönt …!

Årets matbluff …!

Arla gör dubbelfel! Dels har Arla anmälts till marknadsföringsdomstolen av KO för att använda vilseledande reklam och dels har Arla fått priset ”Årets matbluff” av konsumentföreningen ”Äkta vara”! Bakgrunden är att Arla i sin marknadsföring påstår att deras mjölk, fil och grädde ger ”noll klimatavtryck”! Felet Arla gör är att man inte samtidigt säger att man använder klimatkompensering för att minska sina klimatavtryck!

Omtvistat …!

Klimatkompensering är ett omtvistat och något diffust begrepp, som innebär att man minskar utsläppen i andra projekt på andra ställen i världen. I praktiken blir en sådan strategi i bästa fall ett nollsummespel d.v.s. de totala utsläppen varken ökar eller minskar. Det är ju dock minskningar man vill åt! Klimatkompensering rätt tillämpat är inte någon felaktig metod, men bör användas i sista hand då reducering i den egna verksamheten inte räcker till.

Utbrett problem …!

Greenwashing i likhet med Arla-exemplet är tyvärr ett utbrett problem! Man skönmålar/tvättar grönt genom att inte redovisa alla sina utsläpp! Enligt internationell redovisningsstandard, det s.k. GHG-protokollet, skiljer man på direkta (scope 1) och och indirekta utsläpp (scope 2 och 3). Problematiken handlar om att många företag inte tar med de indirekta utsläppen d.v.s de utsläpp som görs i företagens leverantörskedjor eller i samband med användningen av företagens produkter. Oftast är det de indirekta utsläppen som dominerar, vilket sannolikt är fallet i Arla-exemplet!

Arla-exemplet …!

Av den kommunikation från Arla som hittills offentliggjorts har det inte framgått hur man beräknar sina utsläpp, men man kan föreställa sig/anta att Arla inte har tagit med de indirekta utsläppen i sin leverantörskedja d.v.s. de utsläpp som sker hos bönderna som levererar råmjölken! Anm. Animaliska utsläpp framförallt från nöt- och mjölkkreatur är en av lantbrukets stora utsläppskällor till följd av matsmältningsmekanismen hos dessa djur.

Klimatavtrycket från boskapsnäringen, framförallt nöt- och mjölkkreatur, tillhör på det globala planet de s.k. Big Five d.v.s. en av de fem stora utsläppskällorna!