Himalaya smälter …!

I exceptionell takt …!

Enligt en ny unik studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Nature”, smälter nu Himalaya i en exceptionell takt. Enligt studien, som sträcker sig ca 500 år bakåt i tiden från den s.k. lilla istiden (LIA lika med Little Ice Age) och framåt, så smälter Himalayas glaciärer mer än tio ggr snabbare sett över de senaste 50 åren jämfört med takten under århundraden tillbaka räknat från LIA. Fenomenet är ytterligare (utöver IPCC:s senaste rapport från hösten 2021) ett konkret bevis på den moderna människans påverkan på klimatet genom förbränning av fossila bränslen. Glaciärernas avsmältning i Himalaya är i första hand en allvarlig problematik för vatten- och livsmedelsförsörjningen för över 800 miljoner människor i regionen, bl.a. Indien, som via avrinningen i floder som Ganges, Indus och Brahmaputra är beroende av glaciärerna för sin överlevnad! Läs mer på http://climateforlife.se/himalaya-smalter-snabbt/