Bisyssla för mångfald …!

Bee Urban …!

Bee Urban är Stockholmsföretaget som har förvandlat en bisyssla till ett blomstrande företag! Syftet är att jobba för den biologiska mångfalden med pollinering som verktyg. Företaget hyr ut bikupor till företag för placering på kontors-, fabrikstak och liknande för att stimulera stadsodling! Företagets VD, Josefina Oddsberg Gustafsson förvandlade sin klimatångest till ett karriärbyte och företaget Bee Urban! Gasellföretag i Stockholm 2020! Efter många år i mediebranschen gick hon en kvällskurs, Världens Eko, på Stockholms Universitet. DÅ fångades hennes intresse av vår tids hjältar inom den biologiska mångfalden respektive inom livsmedelsförsörjningen! Humlor och bin! Idén med att hyra ut bikupor startade som en ideell förening 2007 tillsammans med en kurskollega, blev till en affärsidé och har nu förvandlats till ett gasellföretag! HEJA Bee Urban!!!