Inspireras av Mr Bond …!

Gör som Mr Bond …!

Har DU ambitionen att bli klimatsmart och inte vet var DU skall börja! Gör som Mr Bond/Nils A Bond! Vad Mr Bond gör kan DU göra! Han hoppas kunna inspirera DIG till att bli en DOER – en ”ClimateDoer by CFL”!

Skiljer sig från fiktionen …?

Mr Bond/Nils A Bond är som DU och jag d.v.s. en enskild individ som har lyssnat på ungdomarnas rop på hjälp. ”Rädda vår framtid!” Han skiljer sig från filmens och fiktionens ”Mr Bond” genom att i högsta grad vara närvarande i verkligheten och den pågående klimatkrisen.

Realist …!

Mr Bond har insett att nyckeln till framgång för DIG som enskild individ är att arbeta in klimatfrågan i vardagen. Han är realist och inser att det finns en verklighet vid sidan av klimatfrågan. Det ligger en hel del hinder i vägen såsom en komplex vardagssituation, yttre påverkan och brist på kunskap och sammanhang. Allt kan inte ändras över en natt utan det handlar om riktning – att ta små steg i rätt riktning hela tiden.

Missionen …!

Mr Bonds mission är att visa klimatledarskap genom konkreta exempel d.v.s. genom att utföra och beskriva egna åtgärder ”från A till Ö” och genom att reagera på ofullkomligheter i etablissemangets hantering av klimatfrågan.

Utmanar …!

Han utmanar även DIG genom att sticka hål på ett antal irrationella attityder som i grunden är undanflykter för att slippa ta tag i klimatomställningen. T.ex. ”det jag gör har ingen betydelse”, ”att lösa klimatkrisen berör inte min vardag”, ”klimatfrågan är alltför stor för mig”. OSV ….!

Håller inte med …!

Mr Bond har förståelse och respekt för denna typ av attityder, men håller inte med! Hans ledstjärna och insikt är att de samlade individuella insatserna är klimatomställningens heliga graal! M.a.o. DINA individuella insatser är nyckeln till framgång! Alla kan göra något, men ingen kan göra allt!