Johan Rockström …!

Sluta ”samla stenar” …!

Johan Rockström, vår internationellt mest kände klimatforskare, slår huvudet på spiken apropå skiftet från fossilsamhället till det förnybara och liknelsen med stenåldern! Han säger ” Vi slutade inte att samla stenar för att stenarna tog slut”! Evolutionen gjorde att vi lämnade grottorna och stenåldern för att bronsåldern, järnåldern etc gav oss innovationer och därmed mycket bättre levnadsbetingelser! Ett liknande utvecklingssteg gäller då vi ersätter det fossila med det förnybara! Plus att vi undviker klimatkaos på planeten Jorden! Problemet är att vi inte hinner invänta evolutionen i tusentals år som på stenåldern! Sett i ett evolutionsperspektiv måste skiftet från fossilsamhället till det förnybara samhället ske NU! Här pratar vi 2050!!! Det handlar snarare om revolution! HEJA Johan Rockström!