Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

Klimatrisken på World Economic Forum 2018!!!

World Economic Forum, 23-26/1 …!

Idag den 23 januari 2018 börjar årets World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz. Under detta årligt återkommande möte i Davos möts världens ledare inom politik och näringsliv för att ta temperaturen på världsekonomin inför 2018.

Apropå temperaturen….!

Klimatfrågan ligger högt upp på agendan vad gäller hoten mot världsekonomin under de närmaste 10 åren! Enligt WEF-rapporten ”Global Risks Report 2018” inför årets Davos-möte är 3 av de 5 största riskerna lika med risker kopplade till klimatfrågan!

Alison Martin …

Alison Martin, medlem av WEF Management Group och chef för det schweiziska försäkringsbolaget ”Life and Health”  står bakom årets Global Risks Report”. Hon säger (citat): ”Som företagsledare, som samhällsmedborgare och som förälder är jag oroad över den framtid vi lämnar över till kommande generationer”. Hon säger också att under de 13 år som WEF utfärdat ”Global Risks Report” så har miljö- och klimatriskerna hela tiden ökat i betydelse och att det just nu är mer sannolikt att vi kommer att missa 2-gradersmålet än att vi kommer att klara det!

Omfattande skogsbränder i USA, Chile och Portugal under 2017, varmaste året hittills utan inflytande av El Nino under 2017, starkaste orkanerna under en och samma månad, september 2017, med person- och materiella skador i Texas, Florida, Karibien. materiella skador högsta någonsin över 300 miljarder dollar, mikrofiber av plast ökar i världshaven och därmed i näringskedjan, 1 av 10 dödsfall kan kopplas till luftföroreningar, 90 % av världens befolkning lever i områden där föroreningarna överstiger WHO:s gränsvärlden etc., etc.

Elbilsrevolution! – Kina i förarsätet!

Halva världsmarknaden…!

Under 2017 såldes hälften av världens ca 1,5 miljoner bilar med någon form av elmotor i Kina! Ca 700000 elbilar! Kina är för övrigt världens största och världens snabbast växande bilmarknad alla kategorier. 1/3 av världens nybilsproduktion, ca 25 miljoner bilar,  såldes i Kina under 2017!

Marknadsmakt …!

Den stora marknadsandelen innebär också att man kan styra utvecklingen! Regeringen i Kina insåg för några år sedan att man aldrig skulle kunna konkurrera på världsmarknaden inom fossilbilssegmentet. Europeiska och amerikanska bilmärken hade ett alldeles för stort försprång! OCH elbilsrevolutionen rullades igång! Nu får fossilbilssegmentet i övriga världen anpassa sig om man skall fortsätta att agera på den kinesiska marknaden!

Regeringen styr hårt …!

För att uppnå en ledande position både på hemmaplan och på världsmarknaden styr den kinesiska regeringen elbilsutvecklingen genom ett antal åtgärder! I planen ingår att redan 2020 skall det rulla 5 miljoner elbilar i Kina! Vidare! Från och med 2019 måste minst 1/3 av nybilsförsäljningen vara baserad på el! OCH alla bilmodeller med för hög bränsleförbrukning förbjuds! Från och med 2017 har t.ex. över 500 bilmodeller, inhemska och utländska, förbjudits! I de hårt förorenade städerna Peking och Shanghai går det numera inte att få en nummerskylt till en bensinbil!

Lanserar elSUV …!

På den pågående elektronikmässan CES i Las Vegas lanserade Byton, en nystartad kinesisk tillverkare av elbilar,  en konceptbil av typen SUV. Bilen kommer ut i Kina 2019 och på världsmarknaden under 2020. Listpriset ligger på 45000 dollar d.v.s. en bra bit under priset på konkurrerande europeiska och amerikanska elSUV:ar. Kvaliteten spelar naturligtvis också in, men exemplet antyder vart vi är på väg! En elbilsrevolution med Kina i förarsätet!

ElSUV från Byton på CES 2018

 

Macron tar befälet!

Emmanuel Macron tar befälet!

One Planet Summit …!

Under förra veckan samlade Frankrikes president Emmanuel Macron över 2000 deltagare i Paris under parollen ”One Planet Summit” för att snabba upp finansieringen av klimatomställningen!  Mötet som pågick i 3 dagar  kan sammanfattas av följande 3 i topp ”highlights”!

(1) Paris en finansmetropol …!

Macron lyckades att sätta Paris och Frankrike på världskartan som metropolen för grön finansiering. Huvudfokus för Macron var att visa  att om man ändrar på penningströmmarna d.v.s. genom  att divestera (ta bort) från fossilt och investera i grönt istället så kommer klimatfrågan att ta fart!

(2) Världsbanken abdikerar …!

Världsbanken, som tillsammans med FN var medarrangörer av mötet, tillkännagav redan på öppningdagen  att man kommer att upphöra med att finansiera olje- och gasprojekt efter 2019. Världsbanken har hittills varit en stor aktör på den internationella arenan vad gäller fossila projekt. MEN nu abdikerar man alltså! Världsbanken har  tidigare tagit motsvarande beslut vad gäller kol! Bankens nya policy bedöms få en stor inverkan på andra investerare, såväl publika som privata!

(3) Paris en forskningsmetropol …!?

Emmanuel Macron demonstrerade också forskningens betydelse för förändringar inom klimatområdet genom att dela ut stipendier till 18 st forskare, som alla flytt sina hemländer till följd av förföljelse och bristande tillit till forskningens betydelse. 13 st av dessa forskare kommer från USA. Flytten till Frankrike är ett resultat  av Macrons tidigare erbjudande till forskare i USA i samband med att USA hoppade av Paris-avtalet.

King Coal på fallrepet …!

Brunkol – En levande död!

Ödets timma …!

Ödets timma närmar sig för kolet! Enligt en nyligen släppt rapport från den engelska analysfirman Carbon Tracker visar 54 % av Europas kolkraftverk negativa resultat! OCH redan 2030 kommer 95 % av Europas kolkraft att gå med förlust!

Tyskland störst …!

Tyskland har med sina 50000 MW installerad kolkraft (ca 100 stora kolkraftverk) den största andelen kolkraft i Europa. Carbon Tracker ger dessutom tyska politiker en saftig karamell att suga på! Nämligen! Genom att lägga ner all kolkraft till 2030 kan det tyska samhället undvika förluster på 10 miljarder euro!

Energibolagen kämpar emot …!

Framförallt drabbar förlusterna de stora tyska energibolagen RWE, EON och EnBW, men även indirekt det tyska samhället! Carbon Trackers rapport  har inte hunnit slå igenom så de tyska energibolagen fortsätter än så länge sin kamp för att hålla fast vid kolkraften.  Bl.a. utkämpar man en bitter kamp kring höjda CO2-avgifter! NU har man dock inte bara majoriteten av den tyska politiken emot sig (CDU/CSU och SPD vill avveckla till senast 2040)! UTAN i vågskålen ligger även kalla men dock röda ekonomiska siffror!

Energibolagen och kolet kan inte vinna …

King Coal kan aldrig vinna denna kamp i Europa eller någon annanstans. För det första börjar det gå upp för allt fler politiska makthavare att om Paris-avtalet skall kunna uppfyllas så måste merparten av idag kända koltillgångar stanna i marken. För övrigt var det just analysfirman Carbon Tracker som lanserade denna slutsats. Att kolet måste stanna i marken har bara på några år fått stort genomslag globalt! För det andra kan f.d. president Clinton citeras: It´s the economy stupid! Faktum är att nyinvestering av sol och vind nu börjar bli billigare än redan idriftvarande kolkraft på flera håll! Det är alltså rena ”Ebberöds bank” att fortsätta med kolkraften! OCH kurvorna måste vända NU!!!

 

 

Vive la France …!

Paris 12 december 2015!

One Planet ….!

Frankrikes president Emmanuel Macron öppnar idag, på 2-årsdagen av Paris-avtalet, ett nytt klimatmöte, ”One Planet Summit”, i utkanten av Paris i ett eventcentrum längs Seine i distriktet Boulogne-Billancourt med ca 2000 deltagare bestående av  världens ledare och representanter för näringsliv och organisationer.

Macron tar täten …!

Macron har i flera sammanhang visat att han vill ta ett stort ansvar för att Paris-avtalets mål skall uppfyllas. Hans välkända apell ”Make our world great again!” har ju en helt annan innebörd än president Trumps egoistiska  ”Make America great again”!

Finansiering i fokus ….!

Huvudfokus för ”One Planet Summit” är hur finansieringsfrågorna i Paris-avtalet skall lösas. Enligt avtalet skall världens rika länder bidra till finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning. Konkret innebär det att f.o.m. 2020 skall de rika länderna avsätta 100 miljarder dollar per år (!) till  FN:S klimatfond GCF (Green Carbon Fund) för stöd till de fattiga länderna.

Knäckfråga ….!

Förutom själva huvudfrågan, d.v.s. hur mycker respektive land åtar sig att minska sina CO2-utsläpp genom s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined  Contributions), är finansiering den stora knäckfrågan. Denna fråga har varit i luften ända sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009 på COP15. OOOPS …! Den har alltså varit på bordet i hela 8 år!

Många dimensioner … !

Finansieringsfrågan är komplex och innehåller många dimensioner som ännu, efter 8 år, inte har lösts! Hur mycket skall respektive av de rika länderna bidra med?  Hur skall pengarna fördelas mellan de fattiga länderna? Hur skall administrationen gå till?  Hur skall  utvecklingsländer med relativt stark ekonomi som Kina, Indien och några länder till  hanteras i förhållande till de flesta av Afrikas betydligt fattigare länder? Hur tar man hänsyn till att vissa av de rika länderna har svarat för relativt sett (per capita) stora CO2-utsläpp? Hur hanterar man USA? Etc, etc.

Vive la France …! …!

JA! Frågorna är många och det är bara att hålla tummarna för att Emmanuel Macron och Frankrike lyckas  lösa upp några av de värsta knutarna på ”One Planet Summit” under de 3 kommande dagarna i Paris, Boulogne-Billancourt! HEJA Macron! Han sätter fingret på att planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem! Låt oss alla bli PLANETSKÖTARE!

Statoil lämnar oljan …!

Börjar lämna fossilt …!

Statoil, Norges olje- och gasexploatör, inser att oddsen är emot de fossila bränslena. Nu satsar man stort lika med100 miljarder NOK till 2030! Man satsar framförallt på vind, men även på sol!

Världens största ….!

Statoil planerar att bygga världens största havsbaserade vindkraftpark. Det handlar om en utbyggnad med 300 megastora vindkraftverk på den brittiska delen av Doggers bankar. Totaleffekten kommer att uppgå till 3600 MW (motsvarar 5-10 stora kolkraftverk eller 3 stora kärnkraftverk).

Brittiska marknaden …!

Den producerade energin räcker till 3,5 miljoner hushåll d.v.s till betydligt fler än Norges ca 2,4 miljoner hushåll. Hela produktionen kommer dock att erbjudas till brittiska kunder, där efterfrågan på förnyelsebar el är betydligt större!

Norges oljedilemma …!

Norges statsbudget  är starkt beroende av exploatering av fossila bränslen (45 % av exporten är oljeinkomster) samtidigt som man har satt upp målet att var koldioxidneutrala till 2030! HALLÅ! Hur hänger denna ekvation ihop? Läs mer om Norges dubbelmoral på http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/

Oljepanik …!

Förutom att Statoil nu börjar lämna oljan har på senare tid oljepanik utbrutit i Norge! Man dumpar olje- och gasaktier från oljefonden motsvarande 300 miljarder NOK, man säljer oljelicenser för exploatering av naturkänsliga områden i Arktis och man har dragits inför domstol av ungdomar för att bryta mot paragraf 112 i grundlagen. Allt detta handlar om att rädda det som räddas kan!!! ELLER mer cyniskt! Sug ut varenda krona ur oljan oavsett hur det påverkar det globala 2-gradersmålet!

 

Folket reser sig …!

Folket reser sig!

Stater/företag inför domstol …!

Vi har den peruanske bonden som har stämt, det tyska energibolaget RWE, en av världens största utsläppare av CO2, för att bolaget sätter hans by i Peru på spel! Vi har ungdomar i Norge som tillsammans med Greenpeace stämmer norska staten för att äventyra deras framtid genom att släppa loss oljeborrning i Arktis! Vi har amerikanska ungdomar som under parollen #YouthvGov drar Vita Huset inför domstol!

Blir prejudikat …!

Den gemensamma nämnaren i samtliga fall är att om den kärande får rätt kommer utfallet att bli prejudicerande och öppna upp för mängder av liknande fall!  FOLKET RESER SIG!!!

(1) Den peruanske bonden …!

Den peruanske bonden, Saul Luciano Lliuya, hävdar att RWE är medansvarigt för att hans by, Huaraz, belägen i peruanska Anderna nedanför en bergssjö, som hela tiden fylls på av smältande glaciärer, riskerar att utsättas för en tsunami om sjöns naturliga fördämningar brister. RWE ensamt släpper ut 0,5 % av de globala CO2-utsläppen (4 ggr Sveriges totala utsläpp)!

Avslag i första instans …!

Hans klagan avslogs i första instans 2016 av den lokala domstolen i Essen, RWE:s hemvist. Ärendet togs då upp i den regionala domstolen i Hamm. Saul Luciano Lliuya har nu vunnit en delseger genom att domstolen i Hamm nyligen meddelade att klagan är välgrundad och att parterna ombeds att återkomma med kompletterande bevisning för deras respektive sak!

(2) Norska staten vs ungdomar ….!

Norska staten har stämts av ungdomar representerade av organsationen ”Natur och Ungdom” tillsammans med Greenpeace. Stämningsansökan lämnades in i oktober 2016. Den går ut på att Norges planer på att öppna upp för oljeborrning i norska Arktis bryter mot paragraf 112 i grundlagen. Paragraf 112 säger att ”staten skall värna om naturen och miljön för framtida generationer”. Rättegången påbörjades nyligen i november i år och pågick i ca 10 dagar.  Dom bedöms falla inom 12 veckor.

(3) Vita Huset vs ungdomar …!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö för nuvarande och kommande generationer. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag. läs mer på http://climateforlife.se/vita-huset-infor-domstol/

New Delhi kvävs!!!

Luftföroreningar …!

De senaste veckorna har luftföreningarna i New Delhi, en stad med 19 miljoner (!) invånare, nått nivåer som är 70 ggr högre än den övre gräns på 2, 5 PM (parts per million) som WHO (World Health Organization) rekommenderar!

Två paket cigaretter …!

Nivåerna motsvarar rökning av två paket cigaretter per dag! Det säger sig självt att människorna i denna världens mest förorenade miljonstad måste skydda sig på olika sätt! Skolorna har t.ex. fått stänga de senaste veckorna för att miljontals barn berörs och måste stanna hemma. Flera diplomatiska beskickningar har beslutat att evakuera sin personal! Etc, etc.

Indien proaktivt …!

Icke desto mindre är Indien proaktivt vad gäller klimatfrågan! Under sommaren i juni 2017 meddelade Indien att man har stoppat planerna på byggande av 15-20 stora nya kolkraftverk. Kol är inte konkurrenskraftigt längre i Indien jämfört med vind och sol. Läs mer på http://climateforlife.se/solen-slar-ut-kol-i-indien/. Vidare blev Indien tungan på vågen för godkännande av Paris-avtalet! Läs mer på http://climateforlife.se/klimatavtal-klart-indien-tungan-pa-vagen/

MEN ….!

Men för att klara den nödvändiga klimatomställningen behöver Indien och alla övriga utvecklingsländer, hjälp med finansieringen. Dessa länder klarar inte finansieringen  av omställningen från fossila till förnyelsebara alternativ på egen hand. I själva verket var detta Indiens främsta bevekelsegrund för att godkänna Paris-avtalet.

Enligt Paris-avtalet …!

Avtalet säger att de rika länderna skall tillföra 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till utvecklingsländer som Indien m.fl.  Än så länge har dock inte de årliga klimatförhandlingarna i FN:s regi lyckats lösa hur detta skall gå till. Man kan säga att en av grundstenarna i klimatavtalet än så länge ”står på vänt”!

Slutsats …!

Apropå luftföroreningarna! Det går inte att peka finger på Indien och New Delhi! De rika länderna och hela världssamfundet har också ett stort ansvar! OCH problemet är akut! Miljontals människor dör årligen direkt eller indirekt till följd av luftföroreningar!

 

King Coal! – GOODBYE!

Allians mot kol …!

På klimatmötet i Bonn under förra veckan bildade ett 25-tal länder, regioner och företag en allians för att få bort kol som bränsle! Alliansen kallas ”Powering Past Coal Alliance”. Initiativet togs av Storbritannien och Kanada!

Bakgrund …!

Kol som bränsle används idag i samband med 40 % av världens energiförsörjning. Kol är det fossila bränsle som ger upphov till störst CO2-utsläpp per energienhet jämfört med övriga fossila bränslen som olja och naturgas. Kol är den överlägset största utsläppskällan avseende CO2 mätt i absoluta termer. Kol bidrar därmed på ett avgörande sätt till den globala uppvärmningen. Kol ger dessutom upphov till utsläpp av föroreningar såsom sotpartiklar, kväveoxider etc. Kol dödar årligen ca 800000 människor i urbaniserade områden på grund av luftföroreningar.

Planen …!

Planen för alliansen är på kort sikt att antalet partner i alliansen skall ökas till 50 medlemmar till nästa klimatmöte 2018 i Katowice i Polen. På längre sikt är planen att all kol som bränsle skall försvinna inom OECD och EU:s 28  medlemsländer till 2030. För  övriga världen gäller måldatumet 2050.

Sverige …!

Sverige var ej med i den första konstituerande alliansen på 25 medlemmar under klimatmötet i Bonn, men har NU också gått med! Sverige använder inte kol för elproduktion, men dock inom industrin framförallt inom den tunga basindustrin varav främst inom järn- och ståltillverkning.

Tyskland ….?

Tyskland, som är den största kolanvändaren i Europa, var ej heller med i den första konstituerande alliansen, men kommer säkert att gå med när dess inrikespolitik har klarnat. I själva verket var kolfrågan en av de största stötestenarna då koalitions-förhandlingarna mellan CDU/CSU, de gröna och FDP kollapsade tidigare i veckan. Tyskland är för övrigt ett av föregångsländerna globalt sett med sitt s.k. ”Energiewende” vad gäller klimatomställningen. Så ”Sei ruhig” dom kommer att komma med på tåget!

SOLEPOKEN är här!

Skanör, Parkvägen 8, Bo Nilsand

Solen krossar rekord …!

Enligt en rapport från IEA (International Energy Agency) häromveckan är vi nu på väg in i en helt ny epok – SOLEPOKEN!

Faith Birol förklarar …!

Enligt Faith Birol, föreståndare för IEA, kommer det att installeras 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW) ny eleffekt med sol som energikälla de närmaste 5 åren. OBS! Det är lika mycket som  installerats med kol som energikälla de senaste 80 åren (!).  ELLER, annorlunda uttryckt! Solen kommer inom 5 år (!) att producera lika mycket el som årligen konsumeras i Kina, Indien och Tyskland tillsammans!

Sol och vind …!

Enligt en annan IEA-rapport från 2015 kommer sol och vind att producera 28 % av världens elkonsumtion inom 5 år, vilket skulle betyda att det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solpaneler i timmen (!!!) de närmaste 5 åren! Kolla!