Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

King Coal! – GOODBYE!

Allians mot kol …!

På klimatmötet i Bonn under förra veckan bildade ett 25-tal länder, regioner och företag en allians för att få bort kol som bränsle! Alliansen kallas ”Powering Past Coal Alliance”. Initiativet togs av Storbritannien och Kanada!

Bakgrund …!

Kol som bränsle används idag i samband med 40 % av världens energiförsörjning. Kol är det fossila bränsle som ger upphov till störst CO2-utsläpp per energienhet jämfört med övriga fossila bränslen som olja och naturgas. Kol är den överlägset största utsläppskällan avseende CO2 mätt i absoluta termer. Kol bidrar därmed på ett avgörande sätt till den globala uppvärmningen. Kol ger dessutom upphov till utsläpp av föroreningar såsom sotpartiklar, kväveoxider etc. Kol dödar årligen ca 800000 människor i urbaniserade områden på grund av luftföroreningar.

Planen …!

Planen för alliansen är på kort sikt att antalet partner i alliansen skall ökas till 50 medlemmar till nästa klimatmöte 2018 i Katowice i Polen. På längre sikt är planen att all kol som bränsle skall försvinna inom OECD och EU:s 28  medlemsländer till 2030. För  övriga världen gäller måldatumet 2050.

Sverige …!

Sverige var ej med i den första konstituerande alliansen på 25 medlemmar under klimatmötet i Bonn, men har NU också gått med! Sverige använder inte kol för elproduktion, men dock inom industrin framförallt inom den tunga basindustrin varav främst inom järn- och ståltillverkning.

Tyskland ….?

Tyskland, som är den största kolanvändaren i Europa, var ej heller med i den första konstituerande alliansen, men kommer säkert att gå med när dess inrikespolitik har klarnat. I själva verket var kolfrågan en av de största stötestenarna då koalitions-förhandlingarna mellan CDU/CSU, de gröna och FDP kollapsade tidigare i veckan. Tyskland är för övrigt ett av föregångsländerna globalt sett med sitt s.k. ”Energiewende” vad gäller klimatomställningen. Så ”Sei ruhig” dom kommer att komma med på tåget!

SOLEPOKEN är här!

Skanör, Parkvägen 8, Bo Nilsand

Solen krossar rekord …!

Enligt en rapport från IEA (International Energy Agency) häromveckan är vi nu på väg in i en helt ny epok – SOLEPOKEN!

Faith Birol förklarar …!

Enligt Faith Birol, föreståndare för IEA, kommer det att installeras 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW) ny eleffekt med sol som energikälla de närmaste 5 åren. OBS! Det är lika mycket som  installerats med kol som energikälla de senaste 80 åren (!).  ELLER, annorlunda uttryckt! Solen kommer inom 5 år (!) att producera lika mycket el som årligen konsumeras i Kina, Indien och Tyskland tillsammans!

Sol och vind …!

Enligt en annan IEA-rapport från 2015 kommer sol och vind att producera 28 % av världens elkonsumtion inom 5 år, vilket skulle betyda att det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solpaneler i timmen (!!!) de närmaste 5 åren! Kolla!

USA i intern kamp under COP23!!!

Planeten Jorden står på spel i Bonn!

USA under klimatmötet …?

Alla vet att USA har hoppat av Paris-avtalet. President Trump hade hoppats att fler skulle följa efter när detta tillkännagavs i juni 2017. MEN så har det inte blivit! Sedan Nicaragua ratificerade avtalet för några veckor sedan så återstår bara 2 länder som inte godkänt avtalet! USA och Syrien! Så frågan är berättigad! Vad gör USA vid klimatmötet i Bonn under två veckors förhandlingar med start i måndags 6 november???

Officiellt ….!

Under tidigare möten har USA spelat en central roll, inte minst till följd av att man står för de största utsläppen per capita, 20 miljoner ton per år och per person. Alltsedan COP 15 i Köpenhamn 2009 har f.d. president Obama varit med och drivit processen framåt. Officiellt representeras USA i Bonn av en karriärdiplomat Thomas Shannon mer i egenskap av bevakare!

Vid sidlinjerna ….!

Utanför de officiella förhandlingarna är aktiviteten desto större och inte minst uppseendeväckande! Man kan med fog påstå att det pågår en intern maktkamp om klimatfrågan i USA! Denna kamp utspelar nu sig på första parkett inför världens ögon i Bonn!

Häpnadsväckande utspel ….!

Den federala makten och Trump-administrationen gör ett häpnadsväckande utspel genom att vid en av sidokonferenserna arrangera ett seminarium och där tillkännage hur man med hjälp av satsning på kol, naturgas och kärnkraft skall bekämpa den globala uppvärmningen! JA! Du läste rätt! Den bakvända logiken går ut på  att exportera ”rent” kol, naturgas och kärnkraft till utvecklingsländerna för uppbyggnad av deras respektive energisystem! HUUUGGHHHA!

Citat ….!

”The program is billed as a discussion of how American energy resources, particularly fossil fuels, can help poor countries meet electricity needs and drive down greenhouse gas emissions. Entitled “The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation,” it will feature speakers from Peabody Energy, a coal company; NuScale Power, a nuclear engineering firm; and Tellurian, a liquefied natural gas exporter.”

USA ändå med ….!

Alltsedan president Trump tillkännagav att USA kommer att lämna Parisavtalet pågår en rörelse i motsatt riktning där stater, städer och företag organiserar sig för att uppfylla f.d. president Obamas utfästeser i Paris-avtalet d.v.s. att USA skall minska CO2-utsläppen med 28 % till 2025 jämfört med 2005 års nivå. Denna stadigt växande rörelse  för att uppfylla USA:s CO2-mål har en egen paviljong under klimatmötet i Bonn!

Halva målet uppnått ….

Rörelsen satsar alltså stort för att visa världen att de goda krafterna finns och är inställda på att uppfylla USA:s roll i praktiken! En analys av vad som hittills har åstadkommit kommer att presenteras av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och staden New Yorks borgmästare Michael Bloomberg  för FN:s  klimatsekreterare Patricia Espinosa. Analysen visar att rörelsen hittills har samlat aktörer på kort tid för att klara halva målet! OCH rörelsen växer stadigt!

 

Volkswagen tvåa på bollen!

Slirar efter ….!

Inför öppningen av bilmässan IAA (Internationalen Automobilausstellung) igår torsdag 14/9 i Frankfurt, Tyskland lät VW:s VD Matthias Müller meddela att alla VW:s nya modeller kommer att ha någon form av eldrift. Bra! MEN först 2030! Jfr Volvo, Jaguar Landrover, Mercedes, som alla ligger 10 år före, d.v.s. elektrifiering redan om 1-2 år! Matthias Müller lär också ha gjort det något häpnadsväckande uttalandet att ”dieselmotorn har en fantastisk framtid”!

Minnet är kort ….!

Minnet är kort! Det var inte så länge sedan (september 2015) som VW stod i skamvrån inför hela världens bilindustri och bilägare på grund av den stora  avgasskandalen den s.k. ”Dieselgate”. Läs mer om denna  på http://climateforlife.se/greenwashing-ganger-tva-vw-och-vattenfall/.  Indirekt lade VW, helt oplanerat, därmed grunden för den nu pågående, snabba utvecklingen av eldrivna fordon! Redan 2030 förutspås, enligt den schweiziska storbanken UBS, minst var fjärde bil vara en elbil! Se utvecklingen som det slår gnistor om nedan! ”Sparks fly”!

Danmark har fattat galoppen!

Danmark lämnar Nordsjön!

Danmark har via företagen AP Möller-Maersk och DONG varit aktiva för utvinning av olja och naturgas i Nordsjön sedan början av 60-talet! MEN nu är det slut! DONG sålde sin olje- och naturgasverksamhet till brittisk-schweiziska Ineso i slutet på maj i år och AP Möller-Maersk sålde  Maersk Oil till franska Total (världens 5:e oljebolag) häromveckan den 21 augusti.

Bakgrunden….!

Både på kort och lång sikt handlar det om marknaden och balansen mellan tillgång och efterfrågan på olja! Efterfrågan börjar svikta och därmed oljepriset! Läs även tidigare inlägg , http://climateforlife.se/oljan-under-attack/. Med allt lägre oljepriser blir det allt svårare för oljeindustrin att få verksamheten till att gå ihop.

Värdet noll …!

Dessutom blir finansiering av utveckling, prospektering etc ointressant för investerarna. Enligt  dr Louis Arnoux på Cool Planet och hans artikelserie ”Looking down the barrel” blir det ekonomiska värdet i ett fat med olja allt mindre. Redan 2022 handlar det generellt sett om att värdet är noll. Förluster och kostnader för utvinning har tagit över! Kolla nedan!

Houston, Houston we have a problem ….!

Interstate 69 is covered by floodwaters from Tropical Storm Harvey Tuesday, Aug. 29, 2017, in Humble, Texas. (AP Photo/David J. Phillip)

Rop på hjälp …..

Det välkända nödanropet från besättningen på Apollo 13 under en planerad månfärd 1970 till markkontrollen på Cape Canaveral, Houston, Texas ekar ödesmättat i  dessa dagar! MEN nu gäller det stormen Harvey som har dränkt Houston (USA:s 4:e stad) i vattenmassor motsvarande ett område 5 ggr större än Manhattan, New York City. Det har kommit över 1000 mm regn på ett par dagar!

Trump blundar …!

VAD gör Trump och hans administration? Han åker pliktskyldigast till platsen och kommer med en massa plattityder om att myndigheterna i Texas och Vita Huset gör ett fantastiskt jobb för att ta hand om konsekvenserna av katastrofen. Inget ord om människorna som drabbats eller kopplingen till klimatfrågan.

Trump bäddar …!

I själva verket har han ju på fullt allvar (!) förbjudit sin administration att använda ordet ”Climate Change”.  Det är också  ödets ironi att han bara veckan före utfärdade en presidentorder om att upphäva f.d. president Obamas lagar om att kustnära städer likt Houston måste göra förberedelser för att anpassa sig till den havsvattennivåhöjning som blir följden av den globala uppvärmningen. Frågan är hur de människor, miljontals, som direkt och indirekt har drabbats av stormen Harvey reagerar på att i framtiden vara helt oskyddade mot liknande stormar?

Vetenskapen bannlyst ….!

Som dessa tokigheter inte vore nog  har hans handgånge man Scott Pruitt inom EPA (Environmental Protection Agency), motsvarigheten till vårt Naturvårdsverk, gått ut och anklagat forskarvärlden för att politisera katastrofen. Varför? Jo, dom förklarar den uppenbara kopplingen till den globala uppvärmningen! Men, HALLÅ! Trump och hans administration har ju klimatförnekelse som en av grundbultarna i sin politik!  Snacka om att kasta sten i glashus!!!

Ren fysik ….!

De stora vattenmassor som Harvey har fört med sig  och kopplingen till den globala uppvärmningen är ren och skär fysik. Varmare luft kan helt enkelt absorbera mer fukt! I det här fallet handlar det om fukt från ett varmare hav (också den globala uppvärmningen), där stormen har sitt ursprung.  Alla som har gått i daggvått gräs en sommarmorgon inser ju sambandet mellan fukt och varm luft. MEN inte Trump och hans jasägare till medarbetare! Inte ens 1000-1500 mm regn på ett par dagar kan förmås att rubba deras cirklar!

Världens farligaste man !

Inte Kim Jong Un… !

Nej det är inte Nordkoreas diktator! Medeldistansrobotar över främmande territorier är hyperfarligt! MEN världens farligaste man är faktiskt Donald Trump! Ett av hans numera ökända vallöften är att avsluta f.d. president Obamas krig mot kol och kolindustrin i USA! I ett tal i Pennsylvania i samband med invigningen av en nyöppnad kolgruva höll han ett tal och avslöjade sig själv och resten av jasägarna i hans närmaste omgivning!

Enkelt – Tvätta kolet…!

Han tillämpar en retorik kring kolet och dess inverkan på den globala uppvärmningen som med råge kan kallas ”fake news”! Genom hela valrörelsenen och som president har han hela tiden pratat om ”clean coal”. Hör och häpna! Han har enligt talet uppenbarligen trott och därmed hävdat att man tvättar kolet i samband med brytningen

Clean coal =CCS …!

Det finns ett begrepp CCS, Clean Carbon Capture, i sammanhanget, men det är något helt annat! Det handlar om infångning av koldioxid efter förbränning av kolet. Denna teknologi har hittills visat sig vara science fiction och tillmäts därför liten betydelse för att stoppa den globala uppvärmningen på kort sikt.

Talet i Pennsylvania ….

Se och lyssna på delar av hans tal här https://twitter.com/IceManNYR/status/900196059984666624! OCH denne man företräder världens största och mäktigaste demokrati!!! Dessutom är USA efter Kina det land som släpper ut mest koldioxid! Ser man på utsläppen per capita ligger dock USA överlägset i topp med sina ca 20 ton CO2 per person och år (Sverige 8 ton, Kina 7 ton). Får han hållas är 2-gradersmålet från Paris i verklig fara! VÄRLDENS FARLIGASTE MAN!!!

Oljan under attack !

 

Den osynliga handen …!

Den osynliga handen är lika med marknaden enligt metaforisk marknadsteori! I fallet med OLJAN innebär det att eftersom ”DU och jag” kommer att efterfråga utsläppsfria transporter i en allt större utsträckning kommer ”VI” att  revolutionera förutsättningarna inom oljeindustrin och de globala oljemarknaderna.

Oljepriset känsligt …!

När efterfrågan på olja minskade från 2014 till 2015 med 2 miljoner fat per dygn från totalt ca 100 miljoner fat per dygn föll oljepriset dramatiskt. Oljepriset minskade från 115 dollar per fat 2014 till 30 dollar per fat 2015. I och med att ca 70 % (!) av oljan går till transporter kan man bara ana vart oljepriset tar vägen nu när utsläppsfria transporter är på kraftig frammarsch!!

Botten går ur oljepriset …!

Amerikanska forskare på tankesmedjan Rethink X bedömer att enbart elbilens framfart innebär att efterfrågan på olja kommer att minska med 30 miljoner fat per dygn (jfr 2 miljoner fat 21014/2015) inom de närmaste 10 åren! DÅ om inte förr går botten ur oljepriset! Vi kan således räkna med betydligt lägre oljepris än 30 dollar per fat!

Stora konsekvenser …!

En sådan utveckling kommer att få oanade ekonomiska och geopolitiska konsekvenser med tanke på att oljeindustrin och det politiska etablissemanget idag bara tycks köra vidare med bindel för ögonen.

USA mot strömmen …!

Ta USA och Trump-administrationen som exempel! Vita Huset gör idag allt för att skruva på oljekranarna och exploatera ny olja både på land (har nyligen släppt flera prospekteringsrätter till oljeindustrin på tidigare skyddad amerikansk mark) och i hav. Trump har bl.a. rivit upp den tidigare Obama-administrationens begränsningar att borra efter olja på Arktis och i känsliga kustnära lägen både i Atlanten och i Stilla havet! HUUGHHAAA!

Utsläppsbilar fasas ut ….!

Frankrike m.fl. bannlyser bensin och diesel !

Torsdagen den 6 juli meddelade Frankrikes energiminister Nicolas Hulot att Frankrike kommer att fasa ut bensin- och dieselbilar till 2040. Efter Frankrikes besked har Storbritannien  också sagt att 2040 är det slut!

Fler länder, fler städer och Volvo (!) …

Tyskland, Norge, Nederländerna och Indien har gjort liknande utfästelser! I Norge t.ex. finns det nu en lag på att bensin- och dieselbilar inte får säljas redan från 2025.  I Sverige gick Volvo nyligen ut som första biltillverkare i världen med beskedet att f.o.m. 2019 kommer alla nya modeller att vara någon form av elbilsvariant. Flera storstäder har redan idag, inte minst i Paris, kraftiga begränsningar för dieseldrivna bilar.

 

 

 

A million dollar baby…!

10 triljoner (!) dollar…!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! Så mycket pengar behöver investeras globalt i elförsörjningen de närmaste två decennierna fram till 2040! Mycket pengar! Tänk er själva 10000 miljarder dollar. Sveriges BNP är 400 miljarder dollar och USA:s 15000 miljarder dollar! MEN det bästa av allt! Tre fjärdedelar (75 %) av investeringarna handlar om förnyelsebar energi! Sol, vind och vatten! Siffrorna har nyligen tagits fram av den ansedda amerikanska analysfirman Bloomberg New Energy Finance (BNEF) i deras rapport New Energy Outlook 2017. KOLLA diagrammen nedan! Snacka om ”A million dollar baby”!!! Sol, vind och vatten är vad det handlar om!