Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 4 där vi avslöjar att retoriken kring kärnkraftens överlägsna planerbarhet jämfört med förnybara alternativ är fake news. I själva verket gäller kärnkraftens planerbarhet endast i ett makroperspektiv begränsat till planerad årlig service eller tillfälliga reparations- och tillsynsåtgärder.

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Fake news …!

Kärnkraften har ofta i den politiska retoriken framställts som planerbar och därmed i detta avseende överlägsen s.k. väderberoende kraft som sol och vind. Detta är fake news! Kärnkraftens planerbarhet är i praktiken begränsad till ett makroperspektiv i den meningen att kraftverksägaren i samsyn med näthållaren planerar in när enskilda kärnkraftverk i kraftverksflottan skall ställas av för årlig översyn och service eller för tillfälliga reparations – och tillsynsåtgärder. Anm. En bättre kvalitetsstämpel för kärnkraften jämfört med förnybara alternativ borde istället vara stabil och förutsägbar!

Kärnkraft och grundlast …!

Förutom planerade avställningar i ett makroperspektiv skall kärnkraften drivas som grundlast d.v.s. med fullast i så många timmar per år som möjligt för att få ner styckkostnaderna (öre/kWh) med hänsyn till de höga fasta kostnaderna i form av avskrivningar och finansiella kostnader. Kärnkraften har sålunda inget att tillföra vad avser planerbarhet i ett mikroperspektiv d.v.s. för att balansera variationerna timme för timme eller dag för dag i balansen mellan tillgång och efterfrågan på el.

Planerbarhet i mikroperspektivet …!

Till följd av den kort sikt, snabba pågående elektrifieringen av industri och transporter i huvudsak baserad på väderberoende kraft kommer det, således helt oavsett eventuella beslut om ny kärnkraft, att krävas betydligt mer reglerbar kraft utöver dagens vattenkraft, kommunal kraftvärme, fossilbaserad reservkraft etc. Den framtida balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i mikroperspektivet måste således klaras av andra kraftslag än kärnkraft, som av både tekniska och ekonomiska skäl måste gå som grundlast!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån kärnkraftens roll i balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i Sverige, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/