DEN OSYNLIGA HANDEN dödar oljan och kolet!

Oljan och kolet peakar…!

Marknaden/Den osynliga handen sköter avvecklingen av oljan och kolet på egen hand enligt en ny studie i förra veckan av Grantham Institute (London School of Economics). Efterfrågan på olja och kol peakar redan 2020 och faller sedan brant efter 2030! För kolets del har detta redan skett i USA! En 10 %-ig minskning av efterfrågan på kol inom amerikansk kolindustri gjorde att den kollapsade redan för 3-4 år sedan. Världsmarknadspriset på kol minskade från ca 130 dollar per ton 2011 till ca 40 dollar per ton 2015. Sedan 2015 har tre av världens största, amerikanska kolexploatörer, Peabody Energy, Arch Coal och Alpha Natural Resources ansökt om konkurs.  Läs mer på http://climateforlife.se/kolbrickorna-faller-en-efter-en/

Donald Trump på hal is ….!

Att Donald Trump lovade att återinföra jobben inom kolindustrin är alltså bara TRAMS!  Förutom till följd av en kraftigt minskad efterfrågan på kol för export till Kina, Indien och Europa har jobben försvunnit, från ca 250000 arbetstillfällen omkring 1980 till 50000 idag,  framförallt till följd av en ökad mekanisering inom kolindustrin.

Elbilarna dödar oljemarknaden…!

Vad gäller oljans kollaps är det framförallt ökningen av antalet nollutsläppsbilar (elbilar, vätgasbilar etc) som blir tungan på vågen. Redan 2025 visar prognoserna att efterfrågan på olja kommer att minska med 2 miljoner fat (fat=150 l) per dygn. I förhållande till dagens produktion på ca 90 miljone fat per dygn är detta tillräckligt för att rubba marknaden rejält. Tunga investerare har givetvis insett detta och skyr nu investeringar i fossilindustrin som elden. Läs mer på http://climateforlife.se/investerare-flyr-fossilt-gar-mot-skrapaktier/