Investerare flyr fossilt! – Går mot skräpaktier!

5000 miljarder dollar har försvunnit….!

Sedan den s.k. ”Divestment”-rörelsen började i liten skala på ett universitetscampus i USA bara för ett par år sedan har rörelsen formligen exploderat! ”Divestment” innebär att större finansaktörer såsom kapitalförvaltning för kommuner, universitet, försäkringsbolag, pensionsfonder etc  diversifierar från/lämnar placeringar i alla bolag som exploaterar fossila bränsle-tillgångar d.v.s. kol, olja och naturgas.  Bara det senaste året har global divestment fördubblats och spridit sig till 76 länder och 688 finansinstitutioner! För att sätta 5000 miljarder dollar i ett sammanhang så motsvarar beloppet ca 50 ggr Sveriges statsbudget eller investeringskostnaden för ca  1000 stora kärnkraftverk (dubbla antalet mot idag befintliga) eller ca 2000 stora kolkraftverk. Det rör sig om enorma belopp och placeringar i aktieslag  baserade på fossila bränslen är på god väg mot s.k. skräpaktier!