Earth Day 50 år …!

Earth Day 2020 firar 50 år idag den 22 april, men det är en födelsedag med förhinder!

Med förhinder..!

Idag den 22 april 2020, firar vi Earth Day – en dag för att uppmärksamma att vi måste ta vara på vårt gemensamma hem, planeten Jorden! Just detta år gör vi det med förhinder! Vi kan inte fira som vanligt genom massdemonstrationer världen över till följd av coronapandemin. MEN! Hav förtröstan! Ta denna dag istället i anspråk för att fundera över, diskutera och inte minst analysera hur vi skall starta upp efter pandemin mot ett hållbarare samhälle!Tänk Lex Corona! En av lärdomarna är att vi måste vara mer proaktiva och förberedda på globala kriser!

Lex Corona …!

Coronapandemin visar tydligt att vi inte har varit förberedda på en global kris! MEN denna pandemi visar också att vi kan kraftsamla och inrikta hela samhällen worldwide på att bekämpa en global kris med kraftfulla åtgärder när konsekvenserna väl blir tydliga! TYVÄRR är det inte lika tydligt hur man skall angripa klimatkrisen! Den är förvisso akut, men konsekvenserna är inte lika uppenbara!

Generalrepetition …!

Snälla! Låt ändå coronapandemin bli ett slags generalrepetition/Lex Corona för hur vi också måste bekämpa den faktiskt lika akuta klimatkrisen! D.v.s. vi måste också mobilisera kraftfulla åtgärder NU!!! Skillnaden vid jämförelse med den nu pågående pandemin är att när konsekvenserna av klimatkrisen blir tydliga så är det för sent!

Inga verktyg …!

När växthusgaserna i atmosfären har nått sådana nivåer att vi som levande art på planeten Jorden är hotade av utbredd torka, frekventa extremväder, metervisa havsnivåhöjningar och en okontrollerbar migration finns det inga verktyg i verktygslådan! DÅ hjälper á la pandemin inga lockdowns, social distansering, handtvätt och personlig skyddsutrustning i världen!

Sensmoral …!

Snälla! Låt årets Earth DAy bli starten på ett nytänkande och en resa mot ett hållbarare och för globala kriser, alla kategorier, mer motståndskraftigt samhälle!!!

Låt Earth Day 2020 bli starten på ett nytänkande och en resa mot ett hållbarare och mer motståndskraftigt samhälle!