Follow the money …!

Nytt uppdrag …

Regeringen har gett Finansinspektionen ett nytt uppdrag att se till att aktörerna på finansmarknaden d.v.s. banker, finansbolag, investmentbolag m.fl. lägger in klimatmålen i sin verksamhet. Det övergripande målet enligt Paris-avtalet är ju att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! En viktig strategi för att nå dit är att dekarbonifiera samhället! I praktiken betyder detta ett stort NO NO till fossila bränslen! Finansinspektionen skall vara klara med sitt uppdrag senast 22 mars 2021. Efter formalisering av föreslagna verktyg och metoder gäller devisen ”follow the money” för att göra finansmarknaden mer transparent och bryta kapitalströmmarna till fossilindustrin!