EU stoppar greenwashing …!

Hälften fuskar …!

Enligt en undersökning från 2021 av EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter sysslar nära hälften av europeiska företag med greenwashing d.v.s. att göra sig grönare än vad man är! NU inför EU nya regler för att stoppa utsläppsfusket! De nya reglerna kräver att företagens miljöpåståenden skall skall kunna styrkas genom ett s.k. Product Environment Footprint baserat på en typ av livscykelanalyser. EU följer därmed Danmarks exempel. Läs mer om Danmarks initiativ på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/.

Kreativ bokföring …!

Problematiken med kreativ bokföring vad gäller CO2-utsläpp gäller dock inte bara företagen inom EU utan beteendet är generellt förekommande i hela storleksspektrat av företag och på global basis!

Bara tre godkända …!

Enligt en undersökning av 25 av världens största bolag gjord av New Climate Institute och Carbon Market Watch var det endast 3 bolag som fick någorlunda godkänt – Maersk, Vodafone och Deutsche Telekom! OBS nr 1! Bara 8 av bolagen hade en tillräcklig nivå på rapporteringen av sina CO2-utsläpp! OBS nr 2! Hela 18 av de 25 bolagen baserade sina reduktionsmål i huvudsak på klimatkompensering d.v.s. inte på reella utsläpp från den egna verksamheten! Kreativ bokföring var ordet!