EU:s taxonomi – Förnuftet på väg att segra …!

NEJ …!

EU-Kommissionens kompromissförslag från i mars i år att räkna in både naturgaskraft och kärnkraft som hållbara verksamheter inom ramen för EU:s s.k. taxonomi får bakläxa! I förra veckan i EU-parlamentets utskott för miljö respektive för ekonomi och valutafrågor röstade man NEJ till att räkna ”gammelkraft” till hållbara verksamheter! OBS! Att räkna gaskraft och kärnkraft som hållbara har varit suspekt från början, men skall ses som en eftergift till länder med särintressen i frågan, främst Tyskland och Frankrike! Läs mer om bakgrunden på http://climateforlife.se/eus-taxonomi-ja-till-gammelkraft/ ! NU håller vi tummarna för ett fortsatt NEJ när frågan kommer upp i parlamentet!

EU:s taxonomi …!

EU:s taxonomiförslag handlar om en utökning av nuvarande EU-regler om hållbarhetsredovisning för företag med en relativt detaljerad hållbarhetsklassning. Det går ut på att EU:s medelstora och större företag skall ange hur stor del av investeringarna respektive omsättningen som är hållbara i enlighet med EU:s nya klassificeringssystem (läs taxonomin). Grundidén bakom förslaget är att vägleda investerare och finansiärer vad gäller att göra hållbara val i sina framtida satsningar.

Vad händer nu …!

Det bör noteras att ledamöterna i de aktuella utskotten i förra veckan trots allt kunde enas om att betrakta gas- och kärnkraft som övergångslösningar! Dock icke som hållbara! Samtliga 705 ledamöter i EU-parlamentet kommer att rösta om ”gammelkraftens” vara eller icke vara inom ramen för taxonomin någon gång under perioden 4-7 juli. Enkel majoritet gäller. Därefter skall förslaget i sin helhet godkännas både i EU-rådet och i EU-parlamentet för att börja gälla 2023.