Flyga på luft och vatten …!

I Guinness rekordbok …!

Det brittiska företaget ”Zero Petroleum” har hamnat i Guinness rekordbok för att ha skapat och i samarbete med RAF (Royal Air Force) testflugit med världens första syntetiska flygbränsle! Det handlar om ett helt cirkulärt och utsläppsfritt koncept baserat på ”råvarorna” luft och vatten! Det har utvecklats på uppdrag av brittiska RAF, som för sin verksamhet, försvarsflyg, är beroende av ett bränsle med hög energitäthet likt dagens kerosin (flygbränsle). Batterier t.ex. är 50 ggr tyngre och har 15 ggr större volym. Konceptet plagierar naturens egna processer att ta fram kolväteföreningar! Skillnaden är att för Zero petroleum tar det 3 minuter! För naturen tar det 600 miljoner år att ta fram fossila bränslen!

Känd teknologi …!

”Zero Petroleums” koncept är en sinnrik kombination av idag känd teknologi! CO2 hämtas från luften genom s.k. DAC (Direct Air Capture), väte framställs genom elektrolys av vatten, CO2 och väte omvandlas genom en termisk process (Ficher -Tropsch, känd sedan 1920-talet) till syntetiskt flytande kolväte d.v.s. en kemisk sammansättning lika med fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Med hänsyn till målen om 100 % cirkularitet och utsläppsfrihet så förutsätts all eltillförsel vara baserad på förnyelsebara alternativ som sol- och vindkraft.

Blåkopia på naturen …!

Hela processen är i praktiken en blåkopia på naturens egna processer! I naturen omvandlas luftens CO2 och väte i ett första steg genom fotosyntes till kol i biosfären för att i ett andra steg så småningom efter 500 -600 miljoner års deponering bli dagens fossila bränslen. För Zero Petroleum går dock omvandlingen till kolväteföreningar snabbare! 3 minuter(!!!). Ett jättekliv a la ”Forest to Factory”!

Framtiden …!

Det bör noteras att det nya bränslekonceptet fortfarande befinner sig på testnivå och i utvecklingsstadiet. Icke desto mindre så uppger flygchefsmarskalk Sir Mike Wigston på RAF att åtminstone en av deras flygbaser skall var baserad på det nya bränslet redan 2025 och att hela RAF skall bli koldioxidneutralt till 2040 bl.a. med hjälp av den nya teknologin! HEJA!!!