Fossilbilens dagar räknade!

Tesla går om Ford…!

I förra veckan  gick Tesla om Ford i marknadsvärde. Det sammanlagda aktievärdet blev då lika med 48 miljoner dollar i förhållande till Fords 45 miljoner dollar. Det anmärkningsvärda är att under mars tillverkade Ford 10 ggr fler bilar än Tesla.  Ford tillverkade 240000 bilar under mars mot Teslas 25000. Värderingen av de båda bolagen återspeglar marknadens uppfattning om framtidsutsikterna! D.v.s. fossilbilarna är på väg ut och elbilarna på väg in! Det som driver utvecklingen är de snabbt minskande kostnaderna för batterier. Sedan 2010 har kostnaden minskat med en faktor 5(!). OBS! De minskande kostnaderna bara fortsätter. Enligt prognoserna kommer elbilen inte kosta mer i investering än fossilbilen i jämförbar standard redan i början på 2020-talet! Se bild nedan!