Sol och vind billigast!

Sol- och vindel sjunker…!

Enligt ansedda, amerikanska analysfirman Bloomberg New Energy Finance (BNEF) är nu förnyelsebart den billigaste energiformen i flera länder! Även UTAN SUBVENTIONER! Och kostnaden för att producera sol- och vindel bara sjunker! Förra året minskade kostnaderna för att investera i sol- och vindel med nära 20 %. Utvecklingen går med en rasande fart! För tio år sedan, 2007, var andelen förnyelsebar el ca 15 % av all ny elkapacitet i världen. OBS! Årligen tillkommande! NU d.v.s. förra året, 2016, var denna andel uppe i ca 60 %. Det är en ”helt ny värld” säger Michael Liebrich på BNEF. I soldränkta länder som Dubai, Chile etc är marknadspriserna nere på ca 25 öre/kwh. Jämförpriset för hushåll i USA ligger i genomsnitt på 100 öre/kWh producerat i stor utsträckning med icke förnyelsebar energi såsom kol, olja, naturgas och kärnkraft!