Google 100 % förnybara 2017!

Google bäst i världen!

Google går från 44 % förnybar el 2015 till 100 % förnybart 2017! All el som man använder i sina datacenters och kontor över hela världen kommer från sol- och vindprojekt som man själva har investerat i. Man bidrar alltså direkt till den förnyelsebara utbyggnaden! Hittills har man investerar 3,5 miljarder dollar i förnyelsebara projekt motsvarande en installerad effekt på 2600 MW. Inom bolagsvärlden worldwide är man överlägset störst. Vårt svenska IKEA har samma filosofi som Google, genom att satsa på egna sol- och vindprojekt, och är uppe i en femtedel av Googles satsning. För att sätta satsningarna från dessa båda giganter på området i ett sammanhang kan man relatera till Sveriges nuvarande mål för sol och vind på 30 TWh till 2025 motsvarande ca 15000 MW installerad effekt. Googles respektive IKEA:s satsning motsvarar redan ca 20 % respektive 4 % av Sveriges mål till 2025!  Kolla positionerna för Google respektive IKEA i grafen nedan! Vilka giganter!