Grattis Vellinge …!

Mark-och miljödomstolen godkände i förra veckan att Vellinge Kommun får bygga en skyddsvall mot framtida översvämningar!

Klartecken …!

Grattis till Vellinge kommun och och alla berörda fastighetsägare på Näset! Mark- och miljödomstolen i Växjö har gett klartecken för att bygga en ca 20 km lång skyddsvall mot framtida översvämningar till följd av den globala uppvärmningen. Vellinge Kommun har jobbat med att förbereda detta projekt i 7 år!!! OBS! Kommunen har nu tagit ett första steg mot s.k. klimatanpassning NU är det er tur! Individer, företag och organisationer! För att klimatanpassning skall bli meningsfull krävs också s.k, klimat-omställning d.v.s. en kraftig begränsning av CO2-utsläppen! D.v.s. solidaritet, ansvar och långsiktighet långt utanför både Vellinge kommuns och Sveriges gränser!