Häpnadsväckande! – Huvudet i sanden!!!

Enkät om framtiden …!

Analys- och konsultföretaget Accenture har i sin rapport Energimarknaden 2016 redovisat resultatet av sin enkät till 30 st svenska energiföretag, både privata och offentliga, om hur man rangordnar de 25 viktigaste framtidsfrågorna.

Huvudet i sanden …!

På 1:a plats kom hur man skall kunna tjäna pengar på att inte förändra sig!!! D.v.s. hur skall dom krama ur de sista kronorna ur befintlig infrastruktur, alltså ur nuvarande i viss mån förlegade produktionsanläggningar och elnät! På 2:a plats kom skatter! Först på 11:e plats kom övergången till förnyelsebara energikällor! Långt ner kom också av ”energisamfundet” omvittnade (!?)  framtidsfrågor som kundnöjdhet (18:e), energitjänster (18:e) och digitalisering allra sist på 25:e plats! Snacka om att stoppa huvudet i sanden!

Betalat dyrt ….!

En del stora produktionsinriktade energibolag som svenska Vattenfall och tyska Eon och RWE har alla fått svälja den bittra kalken av stora ekomomiska förluster till följd av trögrörlighet och bristande framtidsvisioner. Vattenfall, d.v.s. i praktiken vi skattebetalare, har fått ta förluster uppemot 160 miljarder SEK de senaste 5 åren. De nämnda tre bolagen har dock alla ändrat sin strategi för att möta en framtida förändrad energimarknad antingen genom att dela upp verksamheten mellan ”gammal” och ”ny” verksamhet eller genom att sälja av ”gammal” verksamhet ( läs Vattenfall och försäljningen av den tyska brunkolen).

Slutsats ….!

MEN på det hela taget visar ju Accentures enkät att trögrörligheten och bristen på framtidsvisioner består.  Resultatet rimmar mycket dåligt med intentionerna i det av världssamfundet accepterade övergripande målet att begränsa den globala uppvärmningen  till under 2 grader. Detta mål innebär i praktiken att vi måste lämna gamla strukturer och vara nästintill 100 % förnybara till senast 2050! Man kan med fog undra över om de 30 företagen enligt enkäten, dock med vissa undantag, ”satt och sov på den lektion” då den globala uppvärmningen avhandlades!!!