New Delhi kvävs!!!

Luftföroreningar …!

De senaste veckorna har luftföreningarna i New Delhi, en stad med 19 miljoner (!) invånare, nått nivåer som är 70 ggr högre än den övre gräns på 2, 5 PM (parts per million) som WHO (World Health Organization) rekommenderar!

Två paket cigaretter …!

Nivåerna motsvarar rökning av två paket cigaretter per dag! Det säger sig självt att människorna i denna världens mest förorenade miljonstad måste skydda sig på olika sätt! Skolorna har t.ex. fått stänga de senaste veckorna för att miljontals barn berörs och måste stanna hemma. Flera diplomatiska beskickningar har beslutat att evakuera sin personal! Etc, etc.

Indien proaktivt …!

Icke desto mindre är Indien proaktivt vad gäller klimatfrågan! Under sommaren i juni 2017 meddelade Indien att man har stoppat planerna på byggande av 15-20 stora nya kolkraftverk. Kol är inte konkurrenskraftigt längre i Indien jämfört med vind och sol. Läs mer på http://climateforlife.se/solen-slar-ut-kol-i-indien/. Vidare blev Indien tungan på vågen för godkännande av Paris-avtalet! Läs mer på http://climateforlife.se/klimatavtal-klart-indien-tungan-pa-vagen/

MEN ….!

Men för att klara den nödvändiga klimatomställningen behöver Indien och alla övriga utvecklingsländer, hjälp med finansieringen. Dessa länder klarar inte finansieringen  av omställningen från fossila till förnyelsebara alternativ på egen hand. I själva verket var detta Indiens främsta bevekelsegrund för att godkänna Paris-avtalet.

Enligt Paris-avtalet …!

Avtalet säger att de rika länderna skall tillföra 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till utvecklingsländer som Indien m.fl.  Än så länge har dock inte de årliga klimatförhandlingarna i FN:s regi lyckats lösa hur detta skall gå till. Man kan säga att en av grundstenarna i klimatavtalet än så länge ”står på vänt”!

Slutsats …!

Apropå luftföroreningarna! Det går inte att peka finger på Indien och New Delhi! De rika länderna och hela världssamfundet har också ett stort ansvar! OCH problemet är akut! Miljontals människor dör årligen direkt eller indirekt till följd av luftföroreningar!