IDAG! – Vattenfalls ordf hos KU

Vattenfalls ordf bekräftar att allt handlar om ekonomi!
Utfrågningen handlade bl.a. om Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland och regeringens styrning kring utvecklingen av denna fråga. Ingenting framkom som tyder på att Löfvenregeringen styr på miljöproblematiken. Vattenfall har som mål att sänka sina koldioxidutsläpp till 65 milj ton per år till 2020 (f.n. 90 milj ton per år jämfört med hela Sveriges 45 milj. ton per år) . Vattenfalls ordf bekräftar att målet ligger fast och  att detta inte är möjligt utan att sälja brunkolsverksamheten. En del hummande om att behålla och lägga ner. Men som sagt bara ett hummande. Ekonomi betyder allt på bekostnad av kommande generationer! Var finns det en Obama ???