OBAMA vs LÖFVEN – forts tickande miljöbomb

Forts… tickande miljöbomb

Obama har gjort det Löfven-regeringen hittills har misslyckats med! Han har stoppat en tickande miljöbomb! Det handlar om att tills vidare stoppa  utvecklingen av Keystone XL, en pipeline för för  s.k. ”tar sands oil” från Kanada 300 mil över USA ner till mexikanska gulfen efter raffinering för export till världsmarknaden. Kapaciteten ca 1 miljon barrels per dygn (totala oljeproduktionen i världen är ca 90 miljoner barrels per dygn) ger vid förbränning ca 100 milj. ton koldioxidutsläpp.

Keystone XL lika med Vattenfall i Tyskland

Löfven-regeringen släpper via Vattenfall ut ungefär motsvarande mängd koldioxid som Keystone XL genom sina kolengagemang i Tyskland. Problemet är att Löfven-regeringen har en lösning som går på tvärs med klimatproblematiken. Planen är att sälja Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland till hugade spekulanter. Av vad som framkommit hittills är endast ekonomiska faktorer avgörande!

Kort bakgrund Keystone XL

Keystone XL har varit föremål för miljööverväganden i 6 år inom The State Department i USA.  Det är t. o .m.  så att Obama lagt in sitt veto mot ledningen i kongressen. Observera han har bara använt veto-instrumentet 3 ggr hittills! Sedan republikanerna fick majoritet i både  Representanthuset och Senaten i november 2014 satte man upp Keystone XL som prio 1 för att på laglig väg driva igenom ett beslut för byggande av ledningen. Men som sagt den är åtminstone tillfälligt stoppad genom presidentens veto!

Ingen rim och reson!

Jämfört med  Obama-administrationens långa vånda över Keystone XL och inte minst USA:s totala utsläppsnivå i förhållande till Sveriges (ca 100 ggr större) saknas varken rim eller reson i Löfven-regeringen lättvindiga direktiv till Vattenfall d.v.s.  ”Sälj så blir vi av med problemet”!!!