JOHAN ROCKSTRÖM gör det igen!

GPSReport_5576_CoverImg[1]

Johan Rockstöm i ”Vinter P1”

I mellandagarna körde Sveriges Radio en programserie med rubriken ”Vinter P1”. HALLÅ! För den som inte lyssnade på Johan Rockström,  föreståndare för Stockholm Resilience Center och en av Sveriges mest kända vetenskapare i miljö- och klimatfrågor, den 28 december 2012! GÅ in och gör det i efterhand! Bilda DIG en egen uppfattning! I annat fall här kommer min version av Johan Rockströms resumé av klimatåret 2015!

Hans BUDSKAP nr1- Klimatåret 2015!

Under 2015 har FN:s alla länder gjort hattrick i sina ansträngningar att rädda planeten! Inom ramen för UNCCC (United Nations Convention of Climate Change) har tre betydelsefulla sammankomster genomförts. Först mötet i Addis Abeba i juli där FN:s 17 st  s.k. Sustainable Development Goals, SDG:s, diskuterades. Syftet med dessa SDG:s är att lägga fast ramarna för fortsatt utveckling inom planetens gränser. Bl.a. skall fattigdomen för fortfarande ca 800 miljoner människor utrotas till 2030. Mötet blev en klar framgång och följdes upp med ett andra möte i New York i september där samtliga 17 st SDG:s klubbades. Till sist det tredje mötet och kronan på verket! Klimatavtalet i Paris i december! Världens ledande politiker är genom detta historiska avtal nu överens om att alla måste bli PLANETSKÖTARE! I själva verket befinner vi oss på en knivsegg där det gäller att välja mellan antingen Armageddon eller en Ny Logik för vår fortsatta utveckling inom ramen för planetens gränser. Beträffande den globala medeltemperaturen har vi sedan förra istiden, för ca 20000 år sedan, rört oss i en s.k. säkerhetskorridor på +/- 1 grad. OBS! Redan nu tangerar vi 1 grad på plussidan. Förra gången vi överskred denna gräns var havsnivån 6 m högre!!!

Hans BUDSKAP nr2- Paris!

Slutresultatet av förhandlingarna och avtalet är att det är en formidabel en succé! 4 av 5 mål som forskarvärlden har ställt upp i ett s.k. Earth Statement blev uppfyllda! Portalmålet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader finns med i avtalet, att hushålla och rättvist fördela en återstående budget för de fortsatta tillåtna CO2-utsläppen (900 miljarder ton) finns med, att ta hänsyn till de s.k. planetära gränserna (tipping points) för hav, mark, mångfald och atmosfär finns med, att lägga pengar på bordet för finansiering av utvecklingsländernas hållbara utveckling finns med! Den vanligast invändningen att  avtalet innehåller mycket retorik och lite verkstad kan han förstå! MEN det helt överskuggande är att världen nu har förstått att vi har ett problem och att världens länder har bestämt sig för att  för att lösa problemet. I en intervju med BBC (vad är vetenskapens dom) bemötte/avfärdade han kritiken, men var samtidigt tydlig med att avtalet förpliktigar! ”Vi” måste böja utsläppskurvan redan under perioden 2015-2020 och göra världen fossilfri till 2040, om vi skall uppfylla temperaturmålet! OBS! Kolla utsläppskurvan med de klimatlöften som världens länder hittills bakat in i avtalet! Här måste det hända grejer redan NU!!!

CI-INDC-3.5c-816x929[1]

 

Hans BUDSKAP nr3- Hur skall detta gå till?

Mitt i ett hav av hittills till synes ignorans och Business as usual gäller det nu att kavla upp ärmarna och göra jobbet! Han använder metaforen tävling och menar att vetenskapen har fortfarande den gula ledartröjan, näringslivet kommer tätt bakom i klungan och därefter kommer politikerna och jagar klungan. För att lämna slagorden och metaforerna därhän så menar han med skärpa att följande bör ske! (1) För att nå 1,5 grader bör världen vara fossilfri till 2040 och därefter bör CO2-utsläppen vara negativa. S.k. kolinlagring bör ske med hjälp av biosfären (växtlighet) och infångning av CO2 från kolkraftverk. Det senare är värt att notera då kolkraft framförallt i Kina och Indien förväntas behövas även efter 2040. Teknologin för CCS (Carbon Capture System) finns men har hittilss visat sig ”olönsam”. Här behövs alltså en betydande skärpning, internationella överenskommelser m.m. (2) Den resterande CO2-budgeten på 900 miljarder ton måste fördelas rättvist. (3) Västvärlden måste sluta med att subventionera fossila bränslen på uppemot 600 miljarder USD per år. Notera att ca 1,3 miljarder människor saknar el idag. För en investering på 230 miljarder USD kan man förse alla dessa människor med solel! (4) En  global CO2-skatt måste införas. CO2-skatter finns på många ställen idag bl.a. inom EU. MEN problemet är s.k. ”carbon leakage” d.v.s.  företag flyttar tillverkning etc till länder utan CO2-skatter. (5) Nya affärsmodeller måste etableras baserade på delad och cirkulär ekonomi. (6) Mer pengar på bordet till FN:s gröna fonder motsvarande100 miljarder USD per år f.o.m. 2020 för att finansiera utbyggnaden av förnyelsebar energi i utvecklingsländerna. (7) Sist men inte minst måste hänsyn tas till de planetära gränserna och s.k. tipping points.

Hans BUDSKAP nr 4 – Sverige och DIN roll!

Den stora frågan är hur en globala bilden skall översättas till praktisk verklighet för Sverige, DIG och mig? Johan Rockström och hans Stockholm Resilience Center kastade redan i sitt sommarprat 2015 fram utmaningen till de svenska politikerna att Sverige skulle kunna bli den första fossilfria västerlänska demokratin till 2030!!!. Denna utmaning har satt sig hos det politiska etablissemanget och upprepades av vår statsminister, Stefan Löfven, i ett tal i Almedalen i somras. Vidare ställde sig Åsa Romson upp i plenum under klimatförhandlingarna i Paris i december och utmanade andra länder att hoppa på detta tåg! VAD innebär då detta?  Sverige orsakar ca 60 miljoner CO2 per år, vilket i medeltal betyder ca 10 ton per år och capita. Varje svensk skall alltså minska  från 10 ton till säg 1 ton per år till 2030. Enligt Johan Rockström borde detta var möjligt! Börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! HEJ! DU har precis blivit en PLANETSKÖTARE!

Daddy