KLOCKAN klämtar för kolet!

AP_070430155203-1024x768[1]

Gruva i konkurs!

USA:s näst största kolgruveföretag, Arch Coal, lämnade in en ansökan om rekonstruktion i veckan. Efter Peabody Energy är Arch Coal största aktör i USA inom detta utrotningshotade gebit.  Fler och fler investerare flyr numera kolet! Se också tidigare inlägg om de dalande aktiekurserna för kolbaserade företag  på http://climateforlife.se/divestment-rorelsen-vaxer/! USA-baserade Peabody Energy, ett av världens största kolbaserade energiföretag, har fått se sin aktiekurs dala från 1091 dollar 2011 till 12 dollar 2115. En minskning med 99 %! Arch Coal har haft samma resa från 260 dollar till 1(!) dollar.

TECKEN I SKYN!

Ja, absolut! USA har under 2015 lagt fast en s.k. Clean Power Plan, som säger att alla ”gamla” kolkraftverk skall vara avvecklade till 2030. Tyskland diskuterar just nu  att avveckla kolet till 2040, som en direkt följd av klimatavtalet i Paris. Kina har redan börjat minska sin kolkonsumtion, under galgen visserligen till följd av luftföroreningarna,  men i alla fall! ALLA positiva tecken mottages med tacksamhet! Enligt investmentbanken Golman Sachs senaste prognos från 2013 har ”peak Coal” redan inträffat 2013! OCH enligt vetenskapstidskriften Nature måste 80 % av idag kända kolreserver stanna i marken om två grader skall hållas!

Svenska regeringen med skägget i brevlådan?

OBS! Sverige, svenska regeringen och dess energibolag Vattenfall sitter i en svår sits med brunkoltillgångarna i Tyskland! Sälja eller inte sälja är frågan! Anbud på brunkolet har kommit in i samband med årsskiftet 2015/2016. Utvärdering skall ske under våren 2016. Enligt Vattenfalls koncernchef, Magnus Hall, är det sedan slutligen regeringen, som har att ta beslut i frågan. Man kan misstänka att anbuden ligger en bra bit under förväntningarna, som uppgetts vara någonstans i intervallet 2-4 miljarder euro!