Johan Rockström – Inget Armageddon …!

Vilken ekonomi vill vi se när coronakrisen är över, frågar sig Johan Rockström f.n. chef för Potsdam Institute for Climate Impact (PIK) i Tyskland.

Läs JR i SvD …!

Johan Rockström skriver en tänkvärd artikel i söndagens,29/3, Svenska Dagbladet apropå lärdomar från coronakrisen! Han invänder starkt mot vissa röster som tar den pågående krisen till intäkt för att vi har fått en bättre miljö med mindre utsläpp etc! Han protesterar med emfas mot denna inställning och säger så här: ”Låt inte lösningarna på klimatkrisen bli ett uppoffringarnas Armageddon! Enda sättet att nå en hållbar framtid är att vägen dit är mer attraktiv, för jobben, ekonomin, hälsan och säkerheten!” Läs hela artikeln här! Läs även om Lex Corona på http://climateforlife.se/ur-led-ar-naturen/