Positiva nyheter från COP28 …!

Det förnybara …!

Redan i inledningen på COP28 i förra veckan kom 116 länder (däribland Sverige) av FN:s ca 200 länder överens om en avsiktsförklaring att tredubbla den förnybara kapaciteten till 2030! Det handlar om en installerad effekt på ca 11000 GW, som omräknat till energiproduktion motsvarar ca 25000 TWh! D.V.S. väsentligt mer än hälften av den globala elproduktionen idag på drygt 30000 TWh! En gigantisk ökning redan till 2030! Deklarationen presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon sänder därmed en kraftig signal om att det förnybara är i fokus inte bara inom EU utan hos de flesta av världens länder! Flera olika skäl! Tekniken finns! Det går snabbt! Det är kostnadseffektivt! Riskerna är hanterbara! Det tar oss med stormsteg bort från det fossila!

Det fossila …!

Det fossila har varit elefanten i rummet under de senaste årens COP-möten! Det är först under de senaste två COP-mötena, COP26 i Glasgow och COP 27 i Sharm el Sheikh, som det fossila överhuvudtaget har nämnts i klimatmötenas sluttexter. Den stora frågan då har varit ordvalet för att uttrycka att vi måste få stopp på utsläppen från det fossila! Utfasning eller Nedfasning! På COP27 fastnade man för det mjukare ordet nedfasning! Mot bakgrund av den i år deklarerade viljan hos världens länder att rekordsnabbt öka det förnybara kan det tyckas som att ordvalet egentligen bara är ”en strid om påvens skägg”!

Den osynliga handen …!

Om målsättningen att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten håller blir konsekvensen att icke oväsentliga delar av det fossila trängs ut av marknaden såväl inom elproduktionen som inom industri och transportsektorn. Lite slarvigt skulle man, enligt klassisk marknadsteori, kunna säga att ”den osynliga handen”, d.v.s. marknaden, kommer att sköta om utfasningen/nedfasningen av det fossila! Givetvis i kombination med diverse statliga styrmedel! Anm. Den globala elproduktionen baseras idag på ca 60 % fossila bränslen, ca 10 % sol och vind, ca 20 % vattenkraft och ca 10 % kärnkraft.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån COP28 i Dubai och årets klimatförhandlingar, men så är icke fallet! DU är en viktig mottagare av den information som kommer ut från klimatmötet. Tredubblingen av det förnybara redan till 2030 och dess avgörande roll för att automatiskt tränga ut delar av det fossila bör DU som en ClimateDoer ta med dig! Sprid budskapet i dina nätverk och inge därmed hopp i din privata krets, i din yrkesroll och i största allmänhet! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!