Just en ”snygg” NORGEHISTORIA!

rsz_1318562173_78515d9c3c_o-1024x538

Koldioxidneutrala till 2030, MEN….!

Folketinget beslutade förra tisdagen 14/6 2016 att Norge skall bli koldioxidneutrala till 2030! Snyggt så! MEN vad betyder det? OBS! Verkligheten är inte lika snygg! För det första bidrar Norge indirekt väsentligt till den globala uppvärmningen genom dess export av olja och naturgas (45 % av exporten). För det andra tänker de köpa sig ur problematiken med oljepengarna!

På lösan sand ….!

HUR är det tänkt? Jo, enligt beslutet i Folketinget skall Norge  satsa på att investera i ”rena” projekt i utvecklingsländerna för att kompensera för sina egna direkta utsläpp! Det är bara det att tillgången till dylika projekt är mycket osäker! Därför vilar hela beslutet på lösan sand!

Det största problemet ….!

MEN det verkligt komprometterande är att hela jippot kring tillkännagivandet av beslutet mer eller mindre omedvetet (?) skymmer sikten för Norges största bidrag till den globala uppvärmningen! Norges olje- och gasexport! Den nakna sanningen är den att 70- 80 % av idag kända olje-, naturgas- och koltillgångar måste stanna i marken för att vi skall klara FN:s temperaturmål på ”under 2 grader” för den globala uppvärmningen! D.V.S. Norges PR-jippo om koldioxidneutralitet är ingen särskilt snygg NORGEHISTORIA!