Kanslern har talat …!

Tysklands förbundskansler Angela Merkel talar på veckans visdeokonferens ”Petersberger Klimadislog” om vikten av att koppla ihop återstarten av ekonomin med klimatet!

Lex Corona …!

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kopplar tydligt ihop återstarten av ekonomin efter coronapandemin med klimatåtgärder! På en tvådagars videokonferens i veckan,”Petersberger Klimadialog”, med ministrar från ett 30-tal länder inklusive FN:s generalsekreterare Antonio Gueterres trycker hon på ett antal punkter! Den allra viktigaste! En uppmaning till världens länder! Sätt klimatfrågan överst när ni designar stimulanspaketen för återstarten av ekonomin efter coronakrisen!

Håll emot …!

I samband med att prioritera klimatet i stimulanspaketen varnar hon för svåra fördelningsdiskussioner! OBS! Det gäller att hålla emot de krafter som vill tillbaka till ”business as usual! Hon trycker också i detta sammanhang hårt på samarbete och kommunikation över nationsgränserna. Jfr bilateral klimatplan a la Marshallplan!

Finansmarknaden …!

Ett viktigt hjälpmedel för att investeringarna skall styras mot ett hållbart samhälle är en fungerande finansmarknad, betonar hon också! Finans-marknaden bör således förbättras för att göra investeringar i klimatåtgärder mer attraktiva. Hon hissar i detta avseende ett samarbete mellan stater, utvecklingsbanker som Europeiska investeringsbanken, Världsbanken m.fl. och den privata finansmarknaden!

Kanslern har talat!