Klimat 2020 – Del 3 – Flipp eller Flopp …!

Under 2020 – De stora utsläpparländerna har satt mål i enlighet med Paris-avtalet!

Flipp …!

De stora utsläpparländerna/-regionerna i världen har under 2020 satt upp klimatmål som innebär klimatneutraliet til 2050! Om dessa mål uppfylls finns det en bra chans att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader i enlighet med Paris-avtalet! Det handlar om Kina (2060) nr 1 på utsläpparlistan, USA nr 2, EU nr 3 och Japan nr 6. F L I P P !!! Anm. Nr 4 och 5 på listan lika med Indien och Ryssland har än så länge inte specificerat sina mål till 2050, men det torde ske under 2021 inför FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow senare i år!