Klimat 2020 – Del 4 – Flipp eller Flopp …?

Flopp …!

Vi vuxnas svar på den globala folkrörelsen Fridays for Future, som startades av Greta Thunberg hösten 2018, har uteblivit! I den under 2020 släppta filmdokumentären ”Greta” ställer Greta Thunberg den högst berättigade frågan: Var är alla föräldrar, mor- och farföräldrar? Hon fortsätter: Det kan väl inte vara rätt att det är vi, barnen, som skall ta tag i klimatfrågan och lösa den! F L O P P !!!