Klimat 2020 – Del 5 – Flipp eller Flopp …?

FLIPP …!

Elbilsrevolutionen har satt fart! I Sverige var under 2020 en tredjedel av nyregistreringarna någon form av elbil! En ökning med 132 % (!) sedan 2019 lika med uppemot 100000 enheter! Tendensen är densamma i flera andra länder. I Tyskland t.ex. var antalet nyregistreringar med alternativ drift (ren el, elhybrid, vätgas etc) uppe i 400000 enheter varav rena elbilar lika med 200000 enheter. Om ökningstakten för rena elbilar från fjärde kvartalet (22 %) håller i sig kommer Tysklands mål om 7 -10 miljoner elbilar på de tyska vägarna till 2030 att kunna uppfyllas! F L I P P !!!