KLIMATET! – En valfråga 2018!

(M)Maria Malmer Stenergard …!

Moderaternas nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger så här: ”Jag tror att miljöfrågorna kommer att segla upp som en valfråga 2018. Sedan förra valet har vi enats om väldigt ambitiösa klimatmål, dels genom Parisavtalet och dels genom miljömålsberedningen. För att nå de här målen måste vi staka ut vägen, tiden håller på att rinna ut”.

Påtryckningar ….!

M som har legat lågt länge i klimatfrågorna har således äntligen kommit till skott! Kanske som ett resultat av påtryckningar från bl.a. media! Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson har analyserat problematiken. Han har bl.a. kommit fram till att M sannolikt hittills har betraktat klimatfrågan som en vänsterfråga! MEN det är ingen vänsterfråga, enligt PM Nilsson! Läs mer på http://climateforlife.se/tips-till-m-ulf-kristersson-miljon/